Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
7 nedēļas katram savā ekrāna pusē

Kādas bijušas šīs septiņas nedēļas 2. klasēm, kad liegts satikties, liegts vienam otru ieraudzīt klātienē, pasniegt roku, kopā doties pārgājienos, ekskursijās, otru iepriecināt, palīdzēt? Pavisam droši varam teikt, ka šis laiks ir bijis grūts, bet vērtīgs un nozīmīgs mums visiem - gan skolotājiem, gan skolēniem. Laiks, kad esam tik tuvu ekrānos, bet tik tālu fiziski un  emocionāli viens no otra.

Mums visiem ir uzlabojušās  datorprasmes,  ir iepazītas jaunas vietnes - ir apgūts Google Classroom (GK), jau raiti protam pieslēgties, atslēgties daudzajām video stundām nedēļā, arī sadusmoties un paziņot, ka nestrādā kamera, mikrofons … to arī protam, bet tas pieder pie mācību procesa šobrīd.

Šogad tiekamies nedēļā vismaz 14 video stundās, lai apgūtu jauno, iemācītos, nostiprinātu, prastu pielietot. Tik ļoti daudz  izbaudīts, darīts, mēģināts, meklēts ir  katrā mācību stundā!

Nedēļas sākas ar mazo rīta apli - kā veicas, kā klājas, kā jūties, kas šonedēļ plānots, kas darāms? Laiks runāt, dalīties, izstāstīt priekus un bēdas.

Latviešu valodas stundās lasīts, spriests, domāts, rakstīts, ierunāti dzejoļi un stāstījums par izlasīto grāmatu. Skaidroti ne tikai senvārdi, meklēti līdzīgas un pretējas nozīmes vārdi, apgūti ne tikai valstī jaunizveidotie - mājsēde, rindstāvis, bet  ir tapuši  pašiem savi salikteņi - mājatstlēga, darbburtnīca, otturis

Savu radošo varēšanu esam parādījuši un pierādījuši vizuālās mākslas un mājturības stundās - ir tapušas pilis, iepazīti latvju raksti dūraiņos, ceļots gleznu pasaulē, iepazīstot kluso dabu - ir mēģināts, darīts, zīmēts, veidots!

Mājturība un tehnoloģijas bija katra spēju un varēšanu pārbaude. Vai iemācīt un iemācīties piešūt pogu attālināti ir viegli? Nē! Tas bija īsts pārbaudījums! Patīkami ir iepriecināt otru ar savu izlocīto darbiņu Sirsniņdienā.

Īpaši svarīga šobrīd ir katra veselība. Visi kopā apguvām veselīga uztura piramīdu -  katrs  izveidoja vienas dienas ēdienkarti un izanalizēja to, izveidojot piramīdā.

Dabaszinību stundās  iepazīts Latvijas reljefs, izbaudīta, sajusta un sataustīta  ziema, iepazītas ūdens īpašības – pārbaudīts, cik ātri kūst sniegs, vārās ūdens, tas tvaiko vai izkūp. Kopīgi noskairots, kāpēc lido gaisa balons? Kāds ir silts, auksts gaiss? Kopīgā „lidojumā” gaisa balonā, centāmies izprast gaisa īpašības. Veicām eksperimentus ar gaisu - pūtām balonus, maisiņus - mēģinājām sajust, saklausīt un iekustināt gaisu.

Matemātika šobrīd ir īsts pārbaudījums - ilgi gaidītais reizrēķins! Lai vieglāk būtu to apgūt, tiek spēlētas spēles, zīmēts, veidots, iesaistīts  saistītā pieraksta zaķis.

Kas ir tiesības, pienākumi, kā iedraudzēties, saprast vienam otru labāk? Interesants, pamācošs un vērtīgs bija mācību  laiks sociālajās zinībās un ētikā. Centāmies atbildēt uz jautājumiem - Kas ir izgudrojums? Vai proti būt izgudrotājs?

Pavasara brīvlaiks ir klāt! Arī šajā nedēļā bija iespēja pieņemt skolotājas izaicinājumu “Es un zaļais brīvlaikā” - ieraudzīt, izaudzēt, izplaucēt, apēst un nofotografēt „zaļo” vai vienkārši atpūsties - pavadīt brīvlaiku mierīgi, lai ar jauniem spēkiem turpinātu mācības attālināti.

2. klašu skolotājas un skolēni