Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
9. klašu izlaidums

„kamēr vien akmens augs, tu būsi mans draugs…”
(I.Ziedonis)

Skaistajā ceriņu un kastaņu sveču laikā 88 Ogres 1. vidusskolas jaunieši saņēma apliecības par pamatizglītību. Svinīgajā Goda dienā, kad jaunieši saņem pirmo izglītības dokumentu, ar viņiem kopā bija gan vecāki, gan draugi, gan skolotāji.

 Šajā mācību gadā skolā iedibināta jauna tradīcija: skolēniem par augstiem mācību sasniegumiem tiek pasniegtas Sudraba, Zelta un Izaugsmes liecības. Izaugsmes liecību saņēma Eva Novikova (9.d) un Katrīna Eglīte (9.b), Sudraba liecības saņēma Sabīne Šurna (9.b), Haralds Knopkens (9.c), Elizabete Skrebele (9.b) un Zelta liecības saņēma Mārcis Broks (9.c) ar vidējo vērtējumu 9,61 un Sintija Gaņģe (9.b) ar vidējo vērtējumu 9,35.

Tikko aizvadīta saspringta eksāmenu sesija, kurā visspožāk veicies Mārcim Brokam, iegūstot angļu valodā, vēsturē un matemātikā visaugstāko vērtējumu.

Deviņi skolēni ar ļoti augstiem mācību sasniegumiem saņēma mākslinieces  Žanetes Žvīgules veidoto Ogres 1. vidusskolas Gada balvu : Anna Ramona Zeltiņa, Sintija Gaņģe,  Lauris Laizāns,  Ance Mestere, Elizabete Skrebele, Sabīne Šurna, Mārcis Broks, Agnese Gremzde, Haralds Knopkens.

Prieks par paveikto  ir ne tikai jauniešiem, bet arī  viņu vecākiem un audzinātājiem. Skolotājas Anitas Kalnciemas mīluļus līdz izlaidumam aizvadīja skolotāja Ilze Arule. 9.b klases skolnieces runātā  I.Ziedoņa epifānija  par piedalīšanos, dalīšanos un aizbraukšanu tieši un nesaudzīgi lika padomāt par savu vietu un uzdevumu laikā. Piecus gadus kopā ar saviem audzināmajiem bija skolotājs Edmunds Puriņš, un skolēni ir neviltoti pateicīgi par viņa mierīgo, nepiekāpīgo un pacietīgo prasmi mudināt sasniegt mērķus. Enerģiskās un azartiskās skolotājas Kristīnes Treimanes  audzināmajā klasē sapulcējušies gan skolas gudrīši, kuri patiesi ir gudrāki par visgudrākajiem Latvijā, gan dažādu mākslu cienītāji. Brīnišķīgi  aktieri, dziedātāji, dejotāji, sportisti. Par vienu gadu kopīgajā skolas mutulī 9.c pateicīga arī skolotājai Ilzei Krastiņai. Pirmos piecus neaizmirstamus gadus skolā un pirmo audzināmo klasi piedzīvojusi un pārdzīvojusi skolotāja Aija Bremšmite, pratusi ielūkoties katra bērna sirsniņā un atrast  spēka vārdus, lai pārvarētu šķēršļus. Par ieguldījumu audzināšanas darbā skolotāja saņēma skolas Gada balvu- 2017. Pateicību par mērķtiecīgu atbalstu jauniešu audzināšanā saņēma psiholoģe Jolanta Lamstere.

Skolas direktors Igors Grigorjevs aicināja jauniešus izglītības ceļu turpināt Ogres 1. vidusskolas kalnā, lai kļūtu par skolas 100 gades lieciniekiem. 9.klašu izlaidumu nedaudz skumjo šķiršanās noskaņu gaisināja Aijas Bremšmites dziesmā izskanējusī pārliecība, ka  „tu būsi mans draugs, kamēr vien akmens augs…”