Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Informācija
Aktualitātes
9.klašu Pēdējā zvana pasākums

Ogres 1.vidusskolā 17.maijā notika 9.klašu Pēdējā zvana pasākums, kurā devītklasnieki  sniedza savus priekšnesumus un izteica pateicības vārdus gan  skolas vadībai, gan  skolotājiem,  gan  saviem klašu audzinātājiem par mācīšanu, saprašanu un piedošanu.

Pateicība ir viens no spēcīgākajiem laimes sajūtu radītājiem un tā kā  9.klašu skolēni  ir pateicīgi, tad vēl steidza šajā dienā  noskaņot  savus skolotājus uz piepildītu gandarījuma sajūtu par savu padarīto darbu. 

Prieka un gandarījumu diena ir pagājusi, tagad gatavojamies eksāmeniem!

Paldies arī 9.klašu skolēnu vecākiem par atbalstu pasākuma tapšanā un sarūpētajām dāvaniņām skolotājiem!

Sagatavoja skolotāja Agita Voitāne