Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Atbalsts skolai

Skola nekad nebūs pabeigta - tā mainās līdzi laikam un mūsu redzējumam par kvalitatīvu mācību procesu. Atbalsts skolai paātrina pozitīvas izmaiņas. Mēs esam priecīgi un lepni par mūsu ilggadējiem atbalstītājiem - Nauri Ārmani (naudas balvas mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem), A/S Hansamatrix (atbalsts dabaszinību jomā), skolas padomes aktīvistiem un daudziem citiem. Ar darbiem un materiālu palīdzību mūs atbalsta gan skolēnu vecāki, gan absolventi un skolas labvēļi. 

Lai koncentrētu resursu ieguldījumu, skola katru gadu izvēlas attīstības prioritātes. Šogad savus pūliņus veltām sākumskolas mūzikas kabineta attīstībai. Līdz ar jauno mācību saturu jāmainās arī videi, kādā sākumskolas vecuma bērni apgūst mūziku. Mūsu skolas bērnu vecāki, arhitekti Baiba Beķere un Ojārs Beķers izstrādājuši sākumskolas mūzikas kabineta vizualizāciju (to skatīt šajā saitē). Vecāki un skolotāji arī ieguvuši pašvaldības atbalstu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros. Šajā konkursā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti sēdgaldu un pufu iegādei - atvadīsimies no lielajiem galdiem un soliem, lai iegūtu vairāk vietas kustībai un mūzicētpriekam! 

Lai sākumskolas mūzikas kabinets būtu pilnībā pabeigts, vēl nepieciešams ieguldīt daudz darba un līdzekļu. Skola būtu pateicīga par atbalstu (1) paklāja ar nošu līnijām iegādei, (2) kora podestu izgatavošanā, (3) iebūvētā skapja un sienas skapju izgatavošanā, (4) akustikas paneļu izgatavošanā. Ideālā risinājumā būtu nepieciešama grīdas nomaiņa, lai grīda būtu līdzena un stabila.

Par iespējām atbalstīt skolas attīstību iepriekš minētajos vai citos veidos lūdzam sazināties ar skolas direktora p. i. Irinu Grigali (tālrunis +371 26412443, e-pasts irina.grigale@ogresnovads.lv). Ja vēlaties ziedot iepriekš minētajiem vai citiem mērķiem, aicinām ziedot Ogres 1. vidusskolas absolventu klubam (http://ovabsolventi.lv/ziedot).

Pateicamies visiem līdzšinējiem atbalstītājiem un priecāsimies par jauniem!