Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Bezmaksas neformālās izglītības pasākumi jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” laika posmā no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu “SEPTIŅI SOĻI VIENRADŽA MEKLĒJUMOS”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums.

Projekta mērķis:

Iesaistot jauniešus neformālās izglītības pasākumos un āra dzīves aktivitātēs, lai, sniedzot iespēju jauniešiem socializēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, mudinātu jauniešus apgūt dažādas prasmes un zināšanas, kas balstītas uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām, kā arī nodrošinātu vispusīgu un pilnvērtīgu atbalstu mērķa grupas jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Projektā aicināti piedalīties Ogres pilsētā, Madlienas, Taurupes, Ķeipenes, Suntažu un Ogresgala pagastos dzīvojoši jaunieši vecuma grupā 13-16 gadi, kuri Covid-19 pandēmijas ietekmē izjūt vai daļēji izjūt tādus psihoemocionālās veselības traucējumus kā nomāktība, bezcerība, stress, trauksme, depresija, bezjēdzīgums u.tml.

Kāpēc “meklēsim” vienradzi? Jo vienradžiem it kā piemita lielas maģiskās spējas, kas senatnē bija ļoti noderīgas cilvēkiem. Piemēram, vienradža rags kalpoja kā pretinde jebkurai indei. Vienradža asaras spēja remdēt fiziskās un emocionālās sāpes, bet kas ieraudzīja vienradzi, tas spēja runāt visās valodās. Varbūt vienradzis ir atslēga uz durvīm, aiz kurām ir brīnumu pasaule, kas spēs mazināt pandēmijas radīto “indi” un dziedinās jauniešu mentālo veselību.

Ar projekta aktivitātēm tiks “sperti” septiņi nozīmīgi soļi, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās sekas un uzlabotu jauniešu vecuma grupā no 13-16 gadiem emocionālo labsajūtu, kā arī paaugstinātu motivāciju un pašapziņu.

Projekta aktivitātes:

 1. Grupas un individuālās koučinga nodarbības.
 2. Nodarbību cikls dabā.
 • “Upes pārgājiens”
 • “Piedzīvojums Dabā”
 •  “Bungu meistarklase mežā”
 • “Velo ekspedīcija”
 •  “Izziņas un pētnieciska nodarbība “Vēro un izzini” Dabas izglītības centrā “Meža māja” Ķemeros
 • “Pastaiga purvā” ar purva kurpēm kopā ar Kristapu Kiziku
 1. Zināšanu un praktiskās pieredzes apmaiņas nodarbības “Vienaudzis- vienaudzim”.
 2. Sadarbību un komunikāciju veicinoši treniņi

4.1.saliedēšanās programma “Sadzīvo un Izdzīvo” Mangaļsalā

4.2.nakts orientēšanās spēle “Misija Ogrē

 1. Nodarbību cikls “Dizaina domāšanas darbnīca
 2. Jauniešu pašu iniciatīva (jauniešu pašu radīta aktivitāte, piemēram, tūrisma maršruts ar uzdevumiem, vides spēle, orientēšanās spēle vai tml.).
 3. Vienaudžu savstarpējās atbalsta aktivitātes: “Jaunietis jaunietim -atbalsta persona”.

Pasākumu kalendārs, programmas un pieteikumu anketas skatīt šeit: KALENDĀRS https://ieej.lv/6Qoxg

rojekta sagaidāmie rezultāti:

Neformālās izglītības aktivitātēs iesaistīti 160-200 Ogres pilsētā, Madlienas, Taurupes, Ķeipenes, Suntažu un Ogresgala pagastos dzīvojoši jaunieši vecuma grupā no 13-16 gadiem, no tiem:

80% jauniešu paaugstinātas kompetences, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās;

80% jauniešu veicināta piederības sajūta un paaugstināta pašapziņa;

40% jauniešu mazināti psihoemocionālās veselības riski;

80% jauniešu sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs;

40% jauniešu paaugstināta motivācija, veicinot sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum.

Sīkāku informāciju par projektu un pieteikšanos jautājiet, rakstot: talantu.kalve@gmail.com, vai projekta koordinatorēm Ivetai Žugrei, 29468386, e-pasts: iveta.zugre@gmail.com; Ligitai Millerei, t. 27841473 vai e-pasts: ligita.millere@gmail.com

Aktuālā informācija par projekta norisi un pieteikšanos aktivitātēm atrodama Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “TALANTU KALVE” Facebook kontā: https://www.facebook.com/TalantuKalve

Projektu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE", kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE".

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros