Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Ogres 1. vidusskolā būs trīs desmitās klases

Ogres 1. vidusskolas aicinājumam veidot savu vidusskolas pieredzi atsaucies liels devīto klašu absolventu skaits, tādēļ 2021./22. mācību gadā tiks veidotas trīs desmitās klases. Kvalificēti kandidāti vēl var pieteikties papilduzņemšanā.

Vidusskolas pretendenti piedalījās konkursā divos soļos. Pirmajā solī skolēniem bija jāraksta augstiem kvalitātes kritērijiem atbilstoša motivācijas vēstule un jāveido savs vidusskolas individuālais plāns īpašā vidusskolas konstruktorā. Vidusskolas konstruktoru jau otro gadu izstrādājis uzņēmums MAKIT (www.makit.lv/) - paldies uzņēmuma vadītājam Arvim Zeilem un tā komandai par atbalstu skolai! Otrajā solī skolēnam bija jāiesniedz devitās klases sekmju izraksts. Lai iestātos un veiksmīgi mācītos Ogres 1. vidusskolā, aritmētiskajam vidējam vērtējumam jābūt vismaz 6 ballēmGan uzņemšanas komisijas dalībnieki, gan vidusskolas pretendenti un to ģimenes šajā gadā ieguldīja sevišķi daudz darba, lai izvēlētos piemēroto vidusskolas kursu kombināciju un pamatotu savu izvēli. 18. jūnijā izziņotajos rezultātos redzams, ka vidusskolā uzņemts 71 topošais desmitklasnieks. Populārākie skolēnu izvēlētie padziļinātie kursi ir Angļu valoda II un Vēsture un sociālās zinātnes II. Ļoti bieža izvēle ir arī Latviešu valoda un literatūra II un Matemātika II. Skolēni izvēlējušies arī apgūt specializētos kursus Filozofija, Projektu vadība, Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati. Jau ceturto gadu skolēni izmantos iespēju apgūt spāņu valodu, tomēr šajā mācību gadā pieci skolēni vēlējušies apgūt franču valodu. Ceram, ka Ogres 1. vidusskolas jauniešiem izdosies pievienoties Ogres Valsts ģimnāzijas franču valodas grupai. Šāds risinājums paplašina izglītības iespējas Ogres novada vidusskolēniem.

Tā kā Ogres 1. vidusskolā iecerēto divu vidusskolas klašu vietā tiek veidotas trīs klases, kvalificētiem devīto klašu absolventiem, kas vēl nav izvēlējušies turpmāko izglītības ceļu, ir iespēja pieteikties mācībām Ogres 1. vidusskolā papildtermiņā. Skolēniem klātienē vai skolas e-pastā ogres1vsk@ogresnovads.lv jāiesniedz kvalitātes kritērijiem atbilstoša motivācijas vēstule un 9. klases sekmju izraksts, kura vidējais aritmētiskais vērtējums nav zemāks par 6 ballēm.  

Apsveicam 9. klašu absolventus, kas ir izvēlējušies savām interesēm atbilstošas izglītības iestādes. Vēlam vasaru, kurā izmantojat iespēju atpūsties, gūt jaunu pieredzi un iespaidus. Priecājamies par katru skolēnu, kurš izvēlējies Ogres novada vidusskolas. Zinām, ka katra Ogres novada vidusskola ir apņēmības pilna kopā ar Jums piedzīvot izaugsmes pilnu nākamo gadu! Burvīgu vasaru!