Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Būtiskas izmaiņas vidusskolas darba organizācijā

Iepazīsti vidusskolas piedāvājumu mācībām klātienē un neklātienē!

Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs stāsta par vidusskolas piedāvājumu video stāstā. Topošajiem vidusskolēniem noteikti būs interesanta intervija ar 12. klases skolnieci Lāsmu Ločmeli (video skatiet te). Topošajiem vakara un neklātienes nodaļas skolēniem būs interesants vakara nodaļas 12. klases skolnieces Lolitas Ločmeles stāsts (video skatiet te).      

Jaunais mācību gads nāk ar būtiskām izmaiņām vidusskolas mācību saturā un mācību darba organizācijā. Nākamā mācību gada desmito klašu skolēniem jau jūnijā jāizvēlas trīs no skolas piedāvātajiem deviņiem padziļinātajiem kursiem, kurus apgūt divpadsmitajā klasē. Šo trīs padziļināto kursu apguvei vidusskolēni veltīs pusi no mācību laika divpadsmitajā klasē.

Tomēr šīs nav vienīgās izmaiņas skolas piedāvājumā. Katru pirmdienu desmitās klases skolēni veltīs kursa “Kultūra un māksla I” apguvei. Skolēni iepazīs sevi, jaunos skolas biedrus un pasauli, iedziļinoties mūzikas, vizuālajā vai teātra mākslā. Šis kurss būs lieliska iespēja padziļināt savu izpratni par pasauli un pieredzēt radīšanas prieku.

Ja līdz šim esam mācījušies Latvijas un pasaules vēsturi, tad turpmāk skolēni vienpadsmitajā klasē apgūs kursu “Vēsture un sociālās zinātnes I”. Šis kurss lielākā mērā apskatīs mūsdienu pasaules fenomenus un meklēs šo fenomenu cēloņus vēsturē.

Būtisks jaunums ir kurss “Dizains un tehnoloģijas I”. Skolēniem, kuri izvēlēsies šo kursu, būs iespēja radīt produkta, modes, vides vai pakalpojuma dizainu. Strādāsim ar mūsdienīgiem materiāliem un rīkiem. Skolēni iecerēs un izveidos īstu, sabiedrībai noderīgu vērtību. Mūsu skolai ir spēcīgas skolēnu mācību uzņēmumu tradīcijas, kuras turpināsim specializēto kursu “Uzņēmējdarbības pamati” un “Projekta vadība” ietvaros.

Izmaiņas notiks arī sporta jomā. Kursa “Sports un veselība” ietvaros skolēnam jāizvēlas un jāapgūst viena no komandu spēlēm - volejbols vai basketbols, viena no vienspēlēm - badmintons vai galda teniss, jāizvēlas un jāapgūst viens no kustību mākslas veidiem - dejas vai fitness, jāizvēlas un jāapgūst viena no divām āra fiziskajām aktivitātēm - vieglatlētika vai riteņbraukšana/slēpošana. Kādu no iepriekš minētajām aktivitātēm skolēni varēs aizvietot ar peldēšanu baseinā.

Ogres 1.vidusskolas kolektīvs ir ieguldījis lielu darbu, lai izveidotu kvalitatīvu piedāvājumu topošajiem vidusskolēniem. Skolas mājas lapā pieejams pilnvērtīgs piedāvājuma apraksts, kā arī vidusskolas konstruktors - kopdarbā ar uzņēmumu MAK IT izstrādāta lietotne vidusskolēna individuālā plāna izstrādei. Pieteikšanās mācībām Ogres 1. vidusskolā notiks līdz 17. jūnijam.

Izmaiņas arī vakara un neklātienes nodaļā

Mēs priecājamies par skolēniem, kuri spēj iegūt pilnvērtīgu vidējo izglītību tālmācībā. Tomēr daudzi mūsu skolēni uzsver, ka mācību process labāk padodas, strādājot plecu pie pleca ar skolas biedriem un skolotāju. Tādēļ arī jaunā mācību satura ietvaros Ogres 1. vidusskola turpinās piedāvāt mācību procesu, kurā skolēni un skolotāji māca un mācās mūsu skolas telpās.

Lai mācību procesu atvieglotu un padarītu pieejamāku, mācības klātienē notiks trīs reizes nedēļā, bet starplaikos skolēni strādās Google Classroom vidē. Skolas kolektīvs cer, ka trīs mācību dienas nedēļā ļaus skolēniem regulāri apmeklēt skolu un uzlabos mācību pieredzi. Klātienes mācību dienās mācības sāksies plkst. 16.00 un ilgs līdz plkst. 20.30. 

Jaunajā neklātienes izglītības programmā skolēniem jāizvēlas trīs no piedāvātajiem četriem padziļinātajiem kursiem - Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II un Dizains un tehnoloģijas II. Padziļinātos kursus topošie desmitklasnieki apgūs 12. klasē, un šo kursu apguvei tiks veltīta puse no mācību laika 12. klasē.

Sākot ar nākamo mācību gadu, 10. klašu skolēni var apgūt arī specializētos kursus - spāņu vai franču valodu, filozofiju, uzņēmējdarbības pamatus, projektu vadību, psiholoģiju un cilvēka bioloģiju. Šie kursi tiek apgūti kopā ar dienas programmas skolēniem, tādēļ tie norisinās pirms plkst. 16.00.

Neklātienes skolēnu uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā notiek no 1. jūnija līdz 31. augustam. Papildus informāciju par skolas piedāvājumu var apskatīt skolas interneta mājas lapā www.ogres1v.lv.