Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skola uzsāk dalību Erasmus+ projektā “Challenges of 21st century: globalisation and sustainability”

Projekta pirmā tikšanās notika Ogrē no 6.- 10. novembrim. Ogres 1.vidusskolā viesojās 6 skolotāji un 9 skolēni no 3 valstīm- Vācijas, Spānijas un Portugāles. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, kas viņiem deva iespēju tuvāk iepazīt mūsu valsti un kultūru. Viesskolēni piedalījās mācību stundās, kurās viņi varēja salīdzināt izglītības sistēmas un uzzināt par mūsu skolas ikdienas dzīvi.

Tikšanās, kuru vadīja 9.d klases skolnieces Gerda Igaune un Kate Elizabete Vaivode, tika atklāta ar grupas “Prāta vētra” dziemu “Welcome to my country” un emocionālu koncertu, kuru sniedza Ogres 1.vidusskolas kolektīvi: 1.klašu tautas deju kolektīvs “Musturiņi”, zēnu ansamblis, vidusskolas jauktais ansamblis un koris “Anima”. Paldies visiem skolotājiem, kas piedalījās koncerta sagatavošanā! Visus klātesošos uzrunāja Ogres 1.vidusskolas direktors Igors Grigorjevs un projekta koordinatore Gita Brodzinska. Viesiem tika pasniegti piemiņas suvenīri no mūsu novada un skolas.

Divas dienas skolotāji plānoja nākamās projekta aktivitātes, kā arī kopā ar saviem un mūsu skolas skolēniem iepazina Latviju.

Visi projekta dalībnieki devās arī kopīgā ekskursijā uz Bausku un Rundāli, viesojās Bauskas bērnu un jauniešu centrā, kur darināja latviskus atslēgu piekariņus un izmēģināja auto modeļu sacīkšu trasi. Viesi tika iepazīstināti ar Ogres tehnikumu, devās pastaigā pa Ogri un apmeklēja Ogres Vēstures un mākslas muzeju, kā arī Ogres tautas lietišķās mākslas studiju “Saiva”, kur viesi apbrīnoja meistaru darinātos rokdarbus, kopīgi darbojoties, pina un pagatavoja atslēgu piekariņu.

Tikšanās noritēja ļoti veiksmīgi, viesi pateicās par sirsnīgo uzņemšanu     gan skolā, gan viesģimenēs.

Nākamā tikšanās notiks no 4.-10.martam Spānijā, Lleidā.