Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Informācija
Aktualitātes
Turpinās darbs pie digitālo metodisko un mācību līdzekļu izstrādes

Kā projekta partneris, Ogres 1.vidusskola piedalījās SIA “Uzdevumi.lv” š.g. 19.martā neklātienes formā organizētajā otrajā Projekta uzraudzības sēdē, lai uzzinātu par projekta ieviešanas statusu un konstatētajām problēmām. 

Sanāksmes laikā projekta dalībnieki saņēma informāciju par izstrādāto digitālo mācību un metodisko līdzekļu (DMML) kopu skaitu, kā arī vienojās par turpmāko rīcību attiecībā uz latviešu valodas jomas kopu izstrādi. DMML izstrāde tiek balstīta uz jauno mācību satura pieeju un praugprogrammām, kuras publicē Valsts izglītības satura  centrs, taču šobrīd latviešu valodā paraugi vēl nav publicēti, kas varētu kavēt plānoto DMML izstrādi latviešu valodas jomai, tomēr projekta ieviešanas termiņus tas neietekmēJau izstrādātas kopas dabaszinību (4.-6.klasei) un matemātikas (1-3.klasei) jomās, kas pieejamas testa vidē, izkārtotas jaunajā izskatā un papildinātas ar būtiskiem metodiskajiem materiāliem pedagogiem, lai atvieglotu mācību plānu, saturu izstrādi un atvieglotu mācību procesu un apguves novērtējuma veikšanu. 

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķis un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9.klase). 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece
SIA “Uzdevumi.lv” 
Projekta vadītāja
projekti@uzdevumi.lv