Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Diskutē par aprobācijā nodoto mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs tai skaitā Ogres 1.vidusskolā, kur tiek aprobēti izstrādātie materiāli latviešu valodā 8.klasei un krievu valodā 7.klasei.

Šī gada 12.novembrī tiešsaistē tika organizēta piektā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes diskutēja par aprobācijā nodotajiem izstrādātajiem digitālajiem mācību un metodiskajiem materiāliem. Tika apspriesta ne tikai jau aprobēto materiālu izmantošanas statistika un nepieciešamie uzlabojumi, bet citu starpā arī aktualizēts jautājums par pedagogu digitālo pratību.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
Publicēts: 23.11.2020.