Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Erasmus+ projekts "EARTHUCATION"

Erasmus+ projekta "EARTHUCATION" - “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai” logo konkursa uzvarētāji ir Amēlija Čiščakova un Kristiāna Budovska no 9.d klases, Marta Šeikina un Edgars Kuļiņičs no 9. e. Paldies Andīnai Samantai Sudmalei no 9.e par plakāta dizainu un visiem pārējiem dalībniekiem par piedalīšanos!

2021. gada novembrī skolēni tika aicināti piedalīties logo izveidošanas konkursā Erasmus + skolu sadarbības projektam “Eiropas skolas ilgtspējībai un pietiekamībai”, “Earthucation – Enough for all?! (Earth Education), European Schools for Sustainability and Sufficiency”.

Projekta realizācijas laiks ir no 2020. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim. Sakarā ar īpašo situāciju Eiropā, ko izraisīja globālā pandēmija, projektam tika piešķirts pagarinājums, un aktīva projekta darbība ar kopējām sanāksmēm sākās 2021. gada septembrī.

Projekta koordinators ir skola Vācijā, pilsētā Dierdorf  Martin-Butzer-Gymnasium, partneri - 3rd High School Veroia Grieķijā, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA, Mantovā, Itālijā un Ogres 1. vidusskola Latvijā.

Skolēni, kuri piedalījās logo izveidošanas konkursā tika aicināti pārdomāt projekta tēmu.

Korona vīrusa laikā ar pilnīgu globālo apstāšanos, mēs uzdevām sev jautājumu, ko tas nozīmē mūsu personīgajai nākotnei un ekonomikai kopumā. Personīgajā nozīmē atklājās mūsu vieglā ievainojamība. Tajā pašā laikā daudziem parādījās laiks ēst gatavošanai, aktivitātēm ar saviem tuviniekiem, sportošanai, iespēja pievērst vairāk uzmanības savam ķermenim un videi apkārt. Cilvēki sāka aizdomāties. Mūsdienu ekonomika  balstās uz nepārtrauktu izaugsmi un resursu tērēšanu, bet ar vīrusu saistītā krīze parādīja, ka šī globālā kapitālistiskā sistēma var saņemt triecienu un tikt ievainota un tas, kas bieži tiek aizmirsts, ir vides neaizsargātība.


Tādēļ šis projekts izmanto krīzes situāciju mūsu vērtību pārskatīšanai. Šī krīze māca mums palēnināt tempu, lai paskatītos uz pirmsākumu un saprastu, “ ka vairāk ir mazāk”. Kā rezultātu šis projekts vēlas sasniegt PIETIEKAMĪBU: vienkāršu un adekvātu dzīves standartu ar fokusu uz ilgtspējību un apdomību.


Šis projekts ir vērsts uz starpdisciplināru pieeju, mēģinot savienot:

  • katra cilvēka fizisko un psiholoģisko labsajūtu;
  • dabas aizsardzību;
  • patērnieciskumu.

Šī projekta mērķi ir:

  • palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem;
  • izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām;
  • popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot to kaitīgo ietekmi;
  • radīt un izmēģināt jaunas mācību metodes, kas būtu atbilstošas mūsdienu skolēnam.

Projekts paredz iesaistīt 13-18 gadus vecus jauniešus.

Skolas jauktās grupās strādā pie dažādām tēmām, kas ir saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. Tās ir :  mode un tehnoloģijas; enerģija un transports; relaksācija, meditācija un detoksikācija; pārtika un lauksaimniecība; ūdens patēriņš, tā tīrība un trūkums; ekosistēmas (purvs, mežs, pļavas, ūdeņi u.c.) un  to loma.

Katrā skolā ir izveidotas interešu grupas, kuras strādā pie projekta tēmām un informē pārējos par saviem pētījumiem un iegūtajiem rezultātiem. Skolēni paši testē savus pētījumus un dalās ar pieredzi kopējās sanāksmēs. Skolotāji palīdzēs apkopot materiālus un veidos stundu plānus.