Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Samaksas kārtība par ēdināšanu

Daily

Samaksas kārtība par ēdināšanu Ogres 1. vidusskolā

 

 

1.- 4. klasi ,,Daily’’ pie kopgalda sāks ēdināt ar š.g. 4. septembri. 

Samaksas noteikumi:

 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu vai ēdnīcas kasē plkst. 7:40 - 9:30 vai 13:00 - 15:40
 • Kompleksās pusdienas 1.-4. klasei kompensē valsts
 • Dienas ēdiens 5.-12. klasei - 1.42  
 • Launags - 0,59 €
 • Samaksa par septembra mēnesi jāveic līdz 5. septembrim (ieskaitot)
 • Samaksa par nākamo mēnesi jāveic līdz tekošā mēneša 25. datumam
 • Samaksu veikt par mēnesi (minimums nedēļa)
 • 5.-12. klasei ir iespēja iegādāties talonus, maksājot iepriekš par dienas ēdienu (tas neveidotu lielas rindas pusdienu starpbrīdī)
 • Talonus, ja tie netiek iztērēti tekošajā mēnesī, ir iespējams lietot arī nākamajā mēnesī

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pārskaitījumu:

 • Bērna Vārds un Uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 04.09.2018. – 30.09.2018. vai norādot konkrētas dienas)

Norēķinu rekvizīti, uz kuru jāveic pārskaitījums:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr.: LV40003556833
Bankas nosaukums: AS SEB banka
Norēķinu konts: LV15 UNLA 0050 0176 822 26,
Bankas kods: UNLALV2X

Ja jums ir konts SEB bankā, izdevīgāk lietot bankas piedāvāto internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, zvanot uz norādīto tālruni, sūtot uz e-pastu vai informējot klases audzinātāju!

 • 25432562
 • sk.ogres1@daily.lv
 • Informāciju pieņemam no 07:30 – 9:30

Neapmeklētās dienas netiek atrēķinātas no iemaksātās summas, ja bērns nav atteikts no launaga.

Ar cieņu, "Daily" ēdnīca