Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Ogres 1.vidusskolas darbinieki un vecāki saņem balvas

2019.gada 6.decembrī Ogres 1.vidusskolā norisinājās pasākums “Gada nagla 2019”. Skolas dzimšanas dienas svinību ietvaros tika sumināti tie skolas darbinieki un vecāki, kuru darbam bijusi būtiska nozīme skolēnu un skolas ikdienā 2019.gadā. Balvas “Gada nagla 2019” saņēmēji tika izvēlēti, izvērtējot ieteikuma vēstules, kuras oktobrī un novembrī īpašās vēstuļu kastēs iemeta skolēni, vecāki un skolas darbinieki.

Balvu nominācijā “Enerģijas un iedvesmas avots” saņēma 3.d klases audzinātāja Vineta Mickeviča. Skolotājas vadībā 3.d klase piedalījusies raidījumā “Mana nākotnes skola” un uzvarējusi VAS “Latvijas Dzelzceļš” rīkotajā konkursā “Dziesmu iemācies – no vilciena izglābies!”. Kāda klases skolēna mamma raksta: “Skolotāja ir kā spridzeklis - enerģijas un iedvesmas bumba, kas prot aizraut bērnus gan mācīties, gan darboties radoši stundās un ārpus tām, šī skolotāja apbrīnojami spēj saliedēt gan klases bērnus, gan to vecākus, tāpēc klasē ir izveidojusies īpaša aura.”

Balvu par čaklu un nesavtīgu darbu nominācijā “Kalna pelnrušķītes” saņem skolas dārzniece Laima Andžāne un sētniece Tatjana Daiļedenoka. Kolēģes nominēja skolas tehniskie darbinieki, izceļot pacietīgu ikdienas darbu, kuru Laima un Tatjana veic.

Skolas vakara un neklātienes nodaļas vadītāja un matemātikas skolotāja Skaidrīte Blūzmane saņēma balvu nominācijā “Gaismas nesēja”. Citāts no vēstules: “Matemātikas skolotāja un vakara nodaļas vadītāja ir tas cilvēks, kurš ar mums ir kopā īstajā laikā un vietā ar savu personību, empātiju, dzīves gudrību. Viņa ar savu augsto profesionalitāti motivē mūs tiekties sasniegt savus mērķus. Skolotāja Skaidrīte jau šodien mūsos redz to, ko mēs paši redzēsim tikai pēc gadiem, tādēļ dod mums izaugsmes iespējas tiekties augstāk.”

 Balvu par ģimenes atbalstu skolai nominācijā “Labais gariņš” saņēma 3.a klases skolēna vecāki Natālija un Jānis Rutkovski. Vēstulē, kuru parakstījuši gan bērni, gan vecāki, teikts: “Šī ģimene sniedz lielu atbalstu skolotājai ikdienas darbā, palīdz ar idejām, atbalstu konkursos, kā arī palīdzēja iespiest bērnu sacerētos dzejoļus grāmatā, kuru uzdāvināja skolai.”

Nominācijā “Nošu atslēga” balvu saņēma mūzikas skolotāja Ilze Briede. Vecāki raksta: “Skolotāja ir daudz iemācījusi bērniem, skolotāja aizraujoši pasniedz mūzikas stundas, māca bērniem muzikālās rotaļas un māca dažādus mūzikas instrumentus, turklāt, lieliski tiek galā ar spītnieku savaldīšanu, skolotājas Ilzes Briedes stundās valda disciplīna un kārtība.”

Nominācijā “Uzlecošā saule” jeb “El Sol” balvu saņem Ogres 1.vidusskolas absolvente un vidusskolas spāņu valodas skolotāja Elva Latiša. Skolēni par savu skolotāju raksta šādu vārdus: “Neatlaidīga, izpalīdzīga, pretimnākoša, saprotoša, enerģiska, smaidīga, radoša un mūsdienīga. Skolotāja izcili māca savu mācību priekšmetu, skolēni ir pilnībā iepazinuši ne tikai spāņu valodu un tās gramatiku bet arī tās kultūru, ēdienus, filmas un mūziku, kā arī piedalījušies pasākumā, kurā atspoguļoja savas spāņu valodas zināšanas.”

Nominācijā “Eņģelis” kolēģi novērtējuši skolotāja palīga Ineses Semenko devumu. Labs skolotāja palīgs ar skolotāju strādā kā cimds ar roku, jo skolotāja palīga ikdiena noris 2.klasēs līdzās šo klašu skolotājām. Kolēģi raksta: “Ir tik lieliski, ka viņa strādā mūsu skolā, Viņa vienmēr atrod laiku, lai palīdzētu citiem, teicami sastrādājas ar skolēniem un vecākiem, bez atrunām aizvieto stundas, piedalās skolas pasākumos, vienmēr apjautājās kolēģiem, kā klājas un atbalsta grūtā brīdī.  Viņas klātbūtne skolā tiešām daudz nozīmē. Augstu novērtēta ir viņas atsaucība, atbalsts, sadarbība, un ieguldītais darbs iekrāsojot skolas ikdienu cerības, mīlestības un prieka krāsās.”

Pēc balvu pasniegšanas ceremonijas aktīvākie skolas darbinieki un skolēnu vecāki ļāvās sarunu un dejas priekam.

Pasākumu “Gada nagla 2019” rīkoja skolas padomes dalībnieki – padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Gataviņš, vecāki Maija Baumane, Ieva Dzintare, Arta Tamane, Evija Šakalova, Baiba Zakevica. Organizatori veica lielus darba un materiālos ieguldījumus; ieguldīts arī daudz labu domu! 

Pasākums “Gada nagla 2019” varēja notikt, pateicoties arī Ogres novada pašvaldības, Ogres 1.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes, Ogres 1.vidusskolas darbinieku arodbiedrības un SIA “Baltic Restaurants Latvia” atbalstam. Paldies skolēnu pašpārvaldes vadītājam Tomam Blumbergam un dalībniecēm Katei Elizabetei Vaivodei un Lindai Gailei. Paldies par priekšnesumu vidusskolas vokālajam ansamblim skolotājas Gunitas Bičules vadībā! Paldies pasākuma vadītājai Dacei Siliņai! Īpašs paldies balvas “Gada nagla 2019” autoram māksliniekam Jānim Puiķim, kurš balvu izstrādā jau otro gadu!         

Pasākums “Gada nagla 2019” noslēdz skolas simtgades svinības. 3.decembrī skola sāk soļot jau nākamajā – 101.gadā.