Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas jaunāko klašu gaitenis ieguvis jaunus vaibstus

Ceturtdien, 10. septembrī, Ogres 1. vidusskolā notika sirsnīgs pasākums ar pirmklasnieku piedalīšanos – jaunu veidolu ieguvušā gaiteņa atklāšanas svētki skolas 3. korpusā, kur zinības apgūst jaunāko klašu audzēkņi.

Gaiteņa vizuālās pārvērtības notikušas projekta “Tematiski izzinošā vides telpa skolēniem” ietvaros, ko īstenojusi domubiedru grupa “Skolotāji bērniem un skolai”. Iedvesmojoties no iepriekšējos gados veiktajiem uzlabojumiem 3. korpusa 2. un 3. stāva gaiteņos, skolotājas, kas šajā mācību gadā skolo pirmo klašu skolēnus, nolēma pilnveidot arī 1. stāva gaiteni un pieteica savu ideju Ogres novada pašvaldības projektu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Rezultātā arī pašiem mazākajiem skolēniem radīta labiekārtota, estētiska un radošumu veicinoša vide, kurā katrs var atrast savām interesēm un spējām piemērotu nodarbošanos.

Gaiteņa atklāšanas svētkos projekta koordinatore – 1. a klases audzinātāja Dace Čuhnova – iepazīstināja pirmklasniekus ar projekta ietvaros paveikto. Gaiteņa galā iekārtots lasīšanas stūrītis, kur apsēsties un palasīt kādu grāmatu un iepazīt vārdšķiras; turpat līdzās arī krāsains alfabēts. Dabas zinību stūrītī var apgūt auga sastāvdaļas, gadalaikus, mēnešus, nedēļas dienas. Ir magnētiskā Latvijas karte, kur bērni var darboties ar magnētiņiem – sameklēt un atzīmēt pilsētas, upes, u.c. Bērni var arī izmērīt sava auguma garumu, mācīties pazīt pulksteni, darboties ar magnētisko tāfeli. Radošajā stūrīti izvietots zīmēšanas papīrs un aukliņas pīšanai. Matemātikas stūrītī var apgūt reizrēķinu, mērvienības un ģeometriskās figūras. Atjaunots gaiteņa sienu krāsojums, un katrai klasītei durvju aile izkrāsota citā krāsā, lai bērniem būtu vieglāk atrast savu mācību telpu. Skolotājām ir arī vēl daudz citu ieceru, ko īstenot turpmāk.

D. Čuhnova pateicās Ogres novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu, sponsoriem – SIA “ASVER” – par uzdāvinātajiem sēžamajiem pufiem, māksliniecei Guntai Stiebriņai par skaistajiem zīmējumiem, pirmo klašu audzinātājām un viņu dzīvesbiedriem par darbu un ieguldītajiem papildu līdzekļiem, kā arī pārējiem palīgiem par atbalstu.

Par skolotāju veikumu, atjaunojot un košu padarot gaiteni, gandarīts ir arī Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs: “Pirms trim gadiem sākumskolas gaiteņi bija tumši un bērniem nedraudzīgi, un visi bijām vienisprātis, ka tas ir jāmaina. Tomēr mēs arī uzreiz sapratām, ka mainīšana ir pašu skolotāju un vecāku rokās”. Skolotājas sveica arī Iveta Šimanska, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1. – 3. klasēm.

Gan skolas vadība, gan skolotāji aicināja bērnus ne tikai saudzēt sarūpēto, bet arī dalīties ar savām idejām par to, kas vēl būtu darāms un pilnveidojams skolas telpās.

 Avots: ogresnovads.lv