Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Izaicinājums mācoties attālināti...

Ir pagājuši jau vairāk kā divi mēneši kopš strādājam attālinātā mācību procesa režīmā. Šis laiks mums ir iemācījis daudz: sākot ar jaunu iemaņu apgūšanu, meklējot iespējas skolēniem sniegt zināšanas virtuālajā vidē pilnveidojot digitālās prasmes, līdz pat efektīvāko veidu atrašanai atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

Attālinātās mācības mums visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem – ir jauna pieredze, izaicinājumi, daudzas atklāsmes un iespējas! Ja dažos vārdos – tad attālinātās mācīšanas atslēgas vārdi –  digitālā pratība, laika plānošana, pašvadīta mācīšanās, atbildība, uzticēšanās, ideju ģenerēšana, radošums, jauna apmācības pieeja, sabalansētība.

Lai palīdzētu skolēniem mācīties attālināti skola savu iespēju robežās ir centusies skolēnus nodrošināt ar viedierīcēm.

Skolotājs plāno maksimāli kvalitatīvu mācību procesu; atbilstoši sasniedzamajam rezultātam plāno mācību saturu; skolotājs pārskata satura apguves tēmas un meklē, piedāvā, izmanto  veiksmīgākos paņēmienus, rīkus un platformas; skolotājs sniedz atgriezenisko saiti. Skolotāji velta laiku darba pārstrukturizēšanai, sagatavošanai, īstenošanai un nodrošināšanai – mums jāapgūst daudz jaunā arī pašiem, veidojot saprotamu un maksimāli vienkāršu un prātā paliekošu uzskati, daudz jaunā jāapgūst arī skolēniem un situācijai jāpielāgojas arī vecākiem.

Skolotāji ir iemācījušies, kā interesantos un bērniem saistošos veidos var atklāt un parādīt mācību stundas attālināti. Kolēģi sadarbojas, kopīgi plānojot mācību stundas, sniedzot atbalstu neskaidrajos jautājumos, daloties ar mācību materiāliem, veidojot savus mācību video. Skolotāji cenšas būt vēl radošāki, integrējot mācību saturu vēl labāk, nekā jau to darīja līdz tam, ieguldot milzīgu darbu, laiku un enerģiju.

Paldies vecākiem par atbalstu mācību procesā!

1.klašu skolotājas