Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Izglītības programmas

Ogres 1. vidusskolas licencētās izglītības programmas iespējams apskatīt Valsts Izglītības informācijas sistēmas datu bāzē. Skolas mājas lapā sniedzam īsu pārskatu par skolas piedāvātajām izglītības programmām.

Pamatizglītības programma

2021./22. mācību gadā 1. - 2., 4. - 5. un 7. - 8. klasē tiks īstenota jaunajam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša pamatizglītības programma. Ar programmu var  iepazīties šajā saitē.

2021./22. mācību gadā 3., 6. un 9. klasē tiks īstenota līdzšinējam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša pamatizglītības programma. Ar šīs programmas stundu plānu var iepazīties šajā saitē.

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

2021./22. mācību gadā 9. klasē turpināsim īstenot arī  līdzšinējam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstošu pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Ar šīs programmas stundu plānu var iepazīties šajā saitē.

Specialās pamatizglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

2021./22. mācību gadā 1. - 2., 4. - 5. un 7. - 8. klasē tiks īstenota jaunajam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Ar programmu var  iepazīties šajā saitē.

2021./22. mācību gadā 3., 6. un 9. klasē tiks īstenota līdzšinējam vispārējās pamatizglītības standartam atbilstoša speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Ar šīs programmas stundu plānu var iepazīties šajā saitē.

Vispārējās vidējās izglītības progammas

2021./22. mācību gadā 10.  - 11. klasē tiek īstenota jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstoša vispārējās vidējās izglītības programma. Stundu plāns katram skolēnam tiek veidots indivduāli; ar programmu var iepazīties šajā saitē.

2021./22. mācību gadā 12. klasē turpinām īstenot līdzšinējam vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstošas vispārējās vidējās izglītības programmas.

Ar vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas A virziena  (sociālās un humanitārās zinātnes) stundu plānu var iepazīties šajā saitē. Ar vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas B virziena (komercdarbība) stundu plānu var iepazīties šajā saitē. Ar vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas stundu plānu var iepazīties šajā saitē.  

Neklātienes un vakara vispārējās vidējās izglītības programma

2021./22. mācību gadā 12. klasē turpināsim īstenot līdzšinējam vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstošu vakara vispārējās vidējās izglītības programmu. Ar programmas stundu plānu var iepazīties šajā saitē.