Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Izsniegtas zelta, sudraba un izaugsmes liecības!

Ogres 1. vidusskolas mācību darba izcilniekiem liecības tradicionāli tiek izsniegtas svinīgā pasākumā pie skolas direktora. Šajā mācību gadā tika izsniegtas zelta, sudraba un izaugsmes liecības 4.-6. klašu grupā, 7.-9. klašu grupā un 10.-12. klašu grupā.

Zelta liecību katrā klašu grupā saņem 3 – 5 skolēni, kuru vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos ir visaugstākais. Zelta liecību saņēmējus aicinām apskatīt šajā dokumentā.

Sudraba liecību katrā klašu grupā saņem 25 – 30 skolēni, kuru vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos ir augsts. Lai saņemtu sudraba liecību, 4.-6. skolēnam liecības vidējam aritmētiskajam vērtējumam jābūt vismaz 9 ballēm. Sudraba liecību saņēmējus aicinām apskatīt šajā dokumentā.

Izaugsmes liecību saņem 10 skolēni, kuru vērtējumi mācību gada beigās, salīdzinot ar mācību gada 1. semestri, būtiski uzlabojušies. Skolas pedagogi lepojas ar skolēniem, kas saņēmuši izaugsmes liecību un ar savu piemēru apliecinājuši, ka mērķtiecīgs darbs sniedz saldus augļus. Izaugsmes liecību saņēmējus aicinām apskatīt šajā dokumentā.

Pateicības par mērķtiecīgu mācību darbu saņēma tie 1.-3. klašu skolēni, kuru augsto sniegumu sevišķi izcēluši šo skolēnu audzinātāji. Pateicību saņēmējus aicinām apskatīt šajā dokumentā.

Svinīgajā pasākumā pie skolas direktora 4.-6. klašu skolēniem bija jāatbild uz jautājumu “Kāda ir mana nepilnība?”. Tādējādi visi kopā sapratām, ka, spītējot mūsu izcilajiem rezultātiem, neviens no svinīgajā pasākumā esošajiem nav perfekts un katram no mums savs personības izaugsmes ceļš vēl ejams. 7.-12. klašu skolēni, savukārt, atbildēja uz jautājumu “Kas ir mans pozitīvais varonis un ko es no šī varoņa esmu mācījies?”. Divi no skolēniem par savu pozitīvo varoni nosauca Vinniju Pūku, norādot, ka slavenajam lācim nekaitē ikdienas nebūšanas un arī tā vēderiņš.