Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Kā dzīvot interesantāk attālinātajās mācībās?

Ogres 1. vidusskolas 3. klašu skolotājas dalās pieredzē, kā  attālināto mācību laikā dzīvot un darboties interesantāk. 

Galvenie pamatnoteikumi skolotāju darbam ir, lai pēc iespējas vairāk bērnu aktīvi piedalās stundās (runā, raksta, domā un skolēnu darbs stundās ir redzams un pārskatāms), lai interesanti ir ne tikai skolēniem, bet arī pašām skolotājām, lai ātri, ērti un efektīvi var saņemt atgriezenisko saiti.

Savā darbā skolotājas ir atklājušas, izmēģinājušas un iedzīvinājušas vairākus digitālos rīkus, piemēram,

Mentimeter.com – “prāta vētra”, ideju apkopojums;

Linoit.com - piezīmju lapiņu sienas;

Qiuzizz, Kahoot, Google veidlapas – aizraujošas viktorīnas;

Liveworksheets.com  – aizraujoši uzdevumi, pārbaudes darbi, viegli un ātri redz, ko kurš skolēns nav sapratis, pie kā nākamajā stundā jāpiestrādā;

Crossword-puzzle-online.com – krustvārdu mīklu veidošana.

Pavasara brīvlaikā skolotājas atklāja aizraujošu un izaicinošu vietni Nearpod.com, kas veiksmīgi apvieno daudzus līdz šim izmantotos rīkus vienā veselumā, sniedz kvalitatīvu atgriezenisko saiti.

3. klašu skolotājas saka lielu paldies savai kolēģei 3.a klases audzinātājai Inesei Nolmanei par idejām, apmācību un atbalstu digitālo rīku izmantošanā.

Daudzas vietnes piedāvā arī bagātu mācību materiālu krātuvi. Lai pielāgotu uzdevumus konkrētajai mācību stundai un pilnveidotu savas datorprasmes, skolotājas darba lapas gatavo pašas no jauna.

Daudzveidīgu digitālo rīku apgūšana 3. klašu skolēniem padara video stundas ne tikai interesantākas, bet arī ļauj bērniem neapstāties pie sasniegtā, sniedz iespēju iemācīties arvien jaunu un motivē mācību darbam.

Starp video stundām pie datoru ekrāniem 3. klašu skolotājas cenšas saviem skolēniem ieplānot arī radošus uzdevumus dabā. Atvadoties no ziemas, skolotājas aicina ielūkoties bērnu darbos. Piemēram, ziemas salā tapa mirdzoši saules ķērāji, krāsaini zīmējumi sniegā un Vilhelma Purvīša dabas ainavu foto gleznas.

Lai interesants un daudzveidīgs turpmākais attālinātais darbs! Izturību, pacietību un neatlaidību!

3. klašu skolotājas