Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Karjeras atbalsts

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Skolēnus karjeras jautājumos atbalsta skolas pedagogi karjeras konsultanti, kuri: 

  • ir  sadarbības uzturētāji starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju;
  • nodrošina  savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās;
  • sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Mūsu skolas pedagogiem karjeras konsultantiem ir tiesības sniegt skolēniem individuālas konsultācijas, kuru ietvaros:

  • skolēnam palīdz izzināt, apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;
  • veicina skolēna pašmotivāciju;
  • paaugstina skolēna pašnovērtējumu;
  • padziļina skolēma izpratni par profesijām un karjeras izvēli.

Skolēniem pieejamas vairākas informācijas vietnes par profesijām un nodarbinātību:

  • profesijupasaule.lv - profesiju apraksti, video un pieredzes stāsti. Iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē.
  • niid.lv - izglītības iespējas, mācību iestādes, infografikas un testi, iespēja uzdot jautājumus.
  • vimeo.com - filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu.
  • nva.gov.lv -  nodarbinātības valsts aģentūra. Padomi un uzdevumi profesijas izvēlē. Projekti, konsultācijas.
  • prakse.lv - profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju.
  • lm.gov.lv - Labklājības ministrija. Piedāvā profesiju klasifikatoru - sistematizētu profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) sarakstu.
  • darilatvijai.lv -profesiju apraksti, video.
  • eurobrussels.com - profesiju piedāvājumi Eiropā un to apraksti.
  • www.workingday.lv, www.e-darbs.lv, www.darbs.info, http://www.cv-online.lv - darba piedāvājumi, aktualitātes darba tirgū, raksti par karjeru. Darba vakances, sludinājumi, darbs ārzemēs, nepieciešamo dokumentu sagatavošana.       

Skolēniem pieejamas vairākas informācijas vietnes ar karjeras izvēles testiem:

  • niid.lv - piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu.
  • nva.gov.lv - piedāvā divus interešu izpētes testus.
  • karjerastesti.prakse.lv - testi par vēlamo darba vidi, lēmumu pieņemšanu, studiju izvēli.
  • cv.lv -  iespējams aizpildīt trīs dažādus virtuālos testus - Atbilstošākā amata tests, Virtuālā darba intervija un Pārdošanas efektivitātes tests.
  • rvt.lv - piedāvā testus, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi.
  • alberta-koledza.lv - piedāvā testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību, lai precīzāk un pārdomātāk ļauj izvēlēties turpmāko izglītību un karjeru.
  • tests.dreamfoundation.eu - Dream foundation karjeras tests (latviešu valodā).
  • brauktvainebraukt.lv - tiešsaistē pieejami interaktīvi testi un anketas jauniešiem.
  • https://cilvekutipi.lv - sevis izzināšanas tests.

Skolēniem pieejama informācija par jauniešu organizācijām:

  • jaunatne.gov.lv Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā jauniešiem iespējas rakstīt projektus, sniedz noderīgu informāciju par neformālās izglītības iespējām Eiropā un  jaunatnes brīvprātīgo darbu.
  • jauniesumaja.lv Informācija par Liepājas jauniešu organizācijām.
  • jaunatneslietas.lv Informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā un projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija.

Pedagoga karjeras konsultanta darba plāns 9.-12.klasēm

Pedagoga karjeras konsultanta darba plāns 7.-9.klasēm

Karjeras izglītības programma