Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Administrācija

Nora Heinrihsone - direktora p. i.

 • Tālrunis: 29177561
 • E-pasts:nora.heinrihsone@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1114

Iveta Šimanska - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3. kl.

 • Tālrunis: 27877841
 • E-pasts: iveta.simanska@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 

Irēna Pupčenoka - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 4.-6.kl.

 • Tālrunis: 27873983
 • E-pasts: irena.pupcenoka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 2105

Irina Grigale - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 7.-9.kl.

 • Tālrunis: 20233684
 • E-pasts: irina.grigale@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1103
 

 

Skaidrīte Blūzmane - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā vakara un neklātienes nodaļā

 • Tālrunis: 20275183
 • E-pasts: skaidrite.bluzmane@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1110
Juris Daļeckis

Juris Daļeckis - direktora vietnieks informātikas jautājumos

 • Tālrunis: 26382628
 • E-pasts: juris.daleckis@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1105

Dace Kābele - direktora vietniece ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 27876255
 • E-pasts: dace.kabele@ogresnovads.lv, dacekabele@inbox.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
Ilze Rutka

Ilze Rutka - direktora vietniece vidusskolas ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 29133157
 • E-pasts: ilze.rutka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: skolēnu pašpārvaldes telpa

Einars Kancāns - direktora vietnieks apvienotajos saimnieciskajos jautājumos

 • Tālrunis: 26133785
 • E-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: 2224