Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Kontakti
 

Igors Grigorjevs - direktors

 • Tālrunis: 29697125
 • E-pasts: igors.grigorjevs@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: trešdienās 15:30 - 17:00
 • Telpa: 1114
 
 

Iveta Šimanska - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3. kl.

 • Tālrunis: 27877841
 • E-pasts: iveta.simanska@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: trešdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 3323
 
 

Irēna Pupčenoka - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 4.-6.kl.

 • Tālrunis: 27873983
 • E-pasts: irena.pupcenoka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks:trešdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 2105
 
 

Irina Grigale - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 7.-9.kl.

 • Tālrunis: 20233684
 • E-pasts: irina.grigale@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: otrdienās no 14:00 - 16:00
 • Telpa: 1103
 
 

Nora Heinrihsone- direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 10.-12.kl.

 • Tālrunis: 29177561
 • E-pasts: nora.heinrihsone@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: otrdienās no 13:00 - 15:00
 • Telpa: 2105
 

Skaidrīte Blūzmane - direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā vakara un neklātienes nodaļā

 • Tālrunis: 20275183
 • E-pasts: skaidrite.bluzmane@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1110
 Juris Daļeckis

Juris Daļeckis - direktora vietnieks informātikas jautājumos

 • Tālrunis: 26382628
 • E-pasts: juris.daleckis@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 • Telpa: 1105
 
 

Dace Kābele - direktora vietniece ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 26336380
 • E-pasts: dace.kabele@ogresnovads.lv,  dacekabele@inbox.lv
 • Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 15:00 – 16:00 (iepriekš saskaņojot pa tālruni)
 
 Ilze Rutka

Ilze Rutka - direktora vietniece vidusskolas ārpusstundu darbā

 • Tālrunis: 29133157
 • E-pasts: ilze.rutka@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: skolēnu pašpārvaldes telpa
 
 

Einars Kancāns - direktora vietnieks apvienotajos saimnieciskajos jautājumos

 • Tālrunis: 26133785
 • E-pasts: einars.kancans@ogresnovads.lv
 • Pieņemšanas laiks: pēc saskaņojuma
 • Telpa: 2224
 

Kanceleja

P. C. 9.00-13.00

O. T.  P. 9.00-13.00

Talr.: 65035929

Medmāsas kabinets

 • P. O. T. C. P. 8.00-15.00
 • Tālr. 20278790

Zobārsts

 • O. Piektd. 8.30-14.30
 • Tālr. 65035925

Zobu higiēnists

 • T.C. 9.00-15.00
 • Tālr. 

Bibliotēka

 • P. T. 9.00-16.30
 • O. 8.00-14.00
 • C. 9.00-16.30
 • Piektd. 8.00-13.00

Lasītava

 • P.. O. T. C. P.. 8.00-16.30

Ēdnīca  "SIA Baltic Restaurants Latvia"

 • P. O. T. C. P. 7.40-15.40

Skolas muzejs

 • Tālr. 27876255

Psihologi

Jolanta Lamstere:

 • Sazināties ar E-klases pastu 

Lilita Briška:

 • Sazināties ar E-klases pastu. 

Logopēds

Ginta Geida

  • P. O. T. C. 9.00-15:30
  • Piektd. 9.30-15.00
  • Konsultāciju laiks vecākiem: katru dienu 9.00-12.00, piektd. 9.30-12.00
  • Sazināties ar E-klases pastu 

Sociālie pedagogi

Alda Daugule

  • Darba laiks: katru dienu no 8.00-16.30
  • Pieņemšana katru dienu no 8.00 – 9.00 un pēcpusdienā no 15.00 – 16.30 (iepriekš saskaņojot pa tālruni)
  • Mob. t 27876991

Eva Mačukāne

  • Mob. t. 26833783

Speciālais pedagogs

Daira Kristapsone 

Darba laiks - katru darba dienu 8.00-15.00

Konsultāciju laiks vecākiem: pirmdienās 14.00-15.00

Pēc iepriekšēja pieraksta

Sazināties ar E-klases pastu

 Karjeras konsultante

Agnese Slišāne

  • Ogres 1.vidusskolas skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos trešdienās un piektdienās, iepriekš saskaņojot elektroniski.
  • E-pasts: agnese.slisane@ogres1v.lv 
  • Sazināties ar E-klases pastu

 Karjeras konsultante

 Ramona Ķiesnere

 

Maksātājs:

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Brīvības iela 33, Ogre, LV- 5001
LV90000024455
Valsts kase, TRELLV22
LV25 TREL 9800 8907 4021 0

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/ pakalpojuma saņēmējs
OGRES 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 90000024968
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Zinību iela 3, Ogre
(ja prece tiek piegādāta)