Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
1.semestra veikums konkursā "Kopā uz panākumiem"

Lai veicinātu cieņpilnas skolēnu attiecības, mācību sekmes un klases kopības sajūtu, otro gadu Ogres 1.vidusskolā risinās 5.-8.klašu konkurss "Kopā uz panākumiem".

Konkursa ietvaros katru mēnesi skolēniem jāveic uzdevumi saistīti ar kādu noteiktu mācību priekšmetu, tiek vērtēta sekmju dinamika un skolēnu uzvedība.

Šī mācību gada 1.semestrī skolēni veica uzdevumus saistībā ar latviešu valodu, vēsturi, mājturība un tehnoloģijām un mūziku. Rezultāti tiek apkopoti katru mēnesi. Šī mācību gada konkursa jauninājums ir vērtēšana, kurā netiek noteikti 3 labākie, bet tiek apbalvota katra klase, kura sasniedz noteiktu snieguma līmeni.

Apkopojot 1.semestra rezultātus, nelielas saldas balvas saņēma 5 klases, kuru sniegums bija virs 50% no maksimālā punktu skaita, tamdēļ sveicam:

6.a klasi un audzinātāju Aiju Atelbaueri

6.d klasi un audzinātāju Sandru Ziemeli

6.e klasi un audzinātāju Gundegu Zommeri

7.b klasi un audzinātāju Anitu Miglenieci

8.d klasi un audzinātāju Inesi Orbidāni

Otrajā semestrī šo klašu kolektīviem vēlam nepagurt un citiem sasparoties.