Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas skaļās lasīšanas sacensības un skatuves runas konkurss

Literatūras galvenais uzdevums –

pateikt mums patiesību par mums,

stāstot par cilvēkiem, kuri nekad nav eksistējuši.

/Stīvens Kings /

 

Šī mācību gada 2.semestris mūsu skolā sācies ar interesantiem literāriem pasākumiem, kuros iesaistījušies skolēni no 4. līdz 12.klasei.

5.-6.klašu posmā skolēni pirmoreiz piedalījās jaunā un agrāk nebijušā aktivitātē – skaļās lasīšanas sacensībā, kuru organizē Nacionālā bibliotēka. Sacensība notiek vairākās kārtās, un pirmā atlases kārta janvāra mēnesī norisinājās Latvijas skolās, lai prasmīgākie lasītāji dotos uz skaļās lasīšanas sacensību starp novada skolu skolēniem, bet paši veiksmīgākie uz noslēguma sacensību Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Sacensības dalībnieku uzdevums - noteiktā laikā raiti, izteiksmīgi un pārliecinoši izlasīt kādas grāmatas fragmentu, atklājot klausītājiem interesantu un emocionāli iedarbīgu  notikumu.

Skolas sacensībā 1.vietu ieguva 5.a klases skolnieks Markuss Jākobsons, 2. vietā 6.b klases skolnieks Valters Grīnhofs, 3.vietas ieguvēja 6.e klases skolniece Laima Vilnīte.

Suminām Ogres 1.vidusskolas skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājus un vēlam veiksmi novada skolēnu sacensībā š.g. 6.martā!

Tradicionāls un daudzus skolēnus uzrunājošs literārs pasākums ir skatuves runas konkurss, kurš pagājušās nedēļas izskaņā norisinājās mūsu skolā un pulcēja dalībniekus no 4. līdz 12.klasei. Konkursanti sevi pieteica trijās vecuma grupās: 4.-6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. Katrs dalībnieks pēc brīvas izvēles bija iemācījies un izteiksmīgi norunāja kāda autora dzejoli vai prozas darba fragmentu, tādejādi demonstrējot savu izpratni par literārā darba saturu un, protams, arī savu literāro gaumi. Vērtētājiem šogad nebūt nebija viegli noteikt pašus labākos runātājus, jo domas dalījās, it īpaši vērtējot vidusskolēnu sniegumu. Bet par uzvarētājiem kļuva  paši labākie runātāji, kuru izvēlētais literārais darbs ir ar sabiedriski nozīmīgu tematiku, bet sniegums emocionāli iedarbīgs.

Ogres 1.vidusskolas skatuves runas konkursa uzvarētāji 4.- 6.kl. posmā:

1. vieta Linardam Mickevičam (5.e kl ) un Valteram Grīnhopfam (6.b kl.)

2. vieta Elzai Varslavānei (5.a kl.)

3. vieta Elīzai Eisakai (4.a kl.) un Elīzai Odriņai (6.e kl.)

Atzinība Emīlam Timotejam Ēķim

Uzvarētāji 7.-9.kl. posmā:

1.vieta Hugo Viļumsonam (8.d kl.)

2.vieta Matildei Trofimovai (9.c kl.)

3.vieta Sanijai Livčānei (9.c kl.)

Atzinība Ivaram Ločmelim (9.c kl.)

Uzvarētāji 10.-12.kl. posmā:

1.vieta Nikolai Grīnvaldei (12.a kl.)

Ramonai Rubenei (10.b kl.)

Lāsmai Ločmelei (12.b kl.)

Ancei Mesterei (12.b kl.)

2.vieta

Kristai Evitai Damkevicai (10.b kl.)

Megijai Siliņai (11.c kl.)

Haraldam Knopkenam (12.a kl.)

Visaugstāko punktu skaitu ieguvušie skatuves runas konkursa dalībnieki š.g. 17.martā piedalīsies Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkursā. Vēlam veiksmi!

Informāciju sagatavoja latviešu valodas metodiskās komisijas vad. Ruta Terentjeva un metodiskās grupas vadītāja Mudrīte Štrausa

I