Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Mācības neklātienē (10-12)

Vispārējās vidējās izglītības programmas 11. un 12. klasē

2020./21. mācību gadā 11. un 12. klašu skolēni turpinās mācības līdzšinējā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara maiņas programmā (programmas aprakstu skatīt te). Mācības notiek klātienē četras dienas  nedēļā no plkst. 15.10 vai plkst. 16.00. Mācību diena var ieilgt līdz pat plkst. 21.10. Skolēni mācās no četrām līdz astoņām mācību stundām dienā.   

Jauna vispārējās vidējās izglītības programma 10. klasē

2020./21. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes sāk īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. 2020./21. mācību gadā jaunais vidējais izglītības standarts tiks īstenots 10. klasēs. Klātienē mācības notiks trīs dienas nedēļā no plkst. 16.00 līdz 20.30. Skolēni mācīsies sešas mācību stundas dienā. Specializētie un fakultatīvie kursi tiks īstenoti kopā ar klātienes skolēniem. Izvēloties šos kursus, mācību diena var būt garāka un sākties nedaudz agrāk.

Līdztekus mācībām klātienē no skolēniem tiek sagaidīts mācību darbs neklātienē. Skolēni sniegs  atbalstu viens otram un saņems atbalstu no skolotājiem, izmantojot Google Classroom un citus Google for Education rīkus.

Topošie skolēni var izveidot savu individuālo mācību plānu skolas izveidotajā veidnē (veidni skatīt te). Veidojot individuālo plānu, lūdzam ievērot, ka vidējais mācību stundu skaits nedēļā trīs gados nedrīkst pārniegt 63 mācību stundas. Ja pārsniegsiet šo skaitli, vidējais mācību stundu kopskaits iekrāsosies sarkans. Ja savā individuālajā plānā izvēlaties padziļināto kursu “Dizains un tehnoloģijas II”, noteikti jāizvēlas pamatkurss “Dizains un tehnoloģijas I”.           

Padziļināto kursu izvēle un projekta darbs

Jaunais izglītības standarts vidusskolēnam sniedz iespēju un nosaka pienākumu apgūt trīs padziļinātos kursus. Mūsu skolā visi padziļinātie kursi tiks apgūti 12. klasē. Topošajam vidusskolēnam jāapgūst trīs no skolas  piedāvātajiem četriem padziļinātajiem kursiem. Klikšķini uz padziļinātā kursa nosaukuma, lai lasītu kursa aprakstu - Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Kultūra un māksla II un Dizains un tehnoloģijas II.

Divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem skolēnam ir jākārto eksāmens. Eksāmena veiksmīga nokārtošana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

Jaunais izglītības standarts vidusskolēnam sniedz iespēju un nosaka pienākumu veidot projekta darbu - pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem. Projekta veiksmīga izveidošana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

Pamatkursu izvēle

Lai attīstītu skolēnu spēju risināt kompleksas problēmas, vairums pamata kursu vidusskolēniem ir vienādi. Klikšķini uz pamatkursa nosaukuma, lai lasītu kursa aprakstu!

Valodu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Latviešu valoda un literatūra I (šajā kursā apvienots kurss Latviešu valoda I un Literatūra I) un Angļu valoda I. Skolēns apgūs kursu Krievu valoda. Visiem skolēniem būs jākārto eksāmens pamatkursā Angļu valoda I. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā Latviešu valoda un literatūra II, būs jākārto eksāmens pamatkursā Latviešu valoda I.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Vēsture un sociālās zinātnes I. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Kultūra un māksla I. Dabaszinātņu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu vispārīgajā līmenī Dabaszinības. Matemātikas mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Matemātika I

Tehnoloģiju mācību jomā skolēni var izvēlēties apgūt vai nu pamatkursu Datorika, vai Programmēšana I, vai arī Dizains un tehnoloģijas I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Programmēšana II, tam jāapgūst pamatkurss Programmēšana I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Dizains un tehnoloģijas  II, tam jāapgūst pamatkurss Dizains un tehnoloģijas I.

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā visi skolēni apgūst kursu Sports un veselība

Specializēto kursu un fakultatīvo kursu izvēle

Papildus pamatkursiem un padziļinātajiem kursiem skolēnam ir iespēja izvēlēties specializētos kursus. Mūsu skola piedāvā vairākus specializētos kursus - Cilvēka bioloģija, Filozofija, Franču valoda, Projektu vadība, Psiholoģija, Spāņu valoda, Uzņēmējdarbības pamati.