Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Vidējā izglītība (11-12)

Vispārējās vidējās izglītības mācību programmas 11. un 12. klasē

2022./23. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes turpina īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vidējās izglītības standartu gan skolēniem (skatiet šajā saitē), gan vecākiem (skatiet šajā saitē). 2022./23. mācību gadā jaunais vidējais izglītības standarts tiek īstenots 11. un 12. klasēs.

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Individuālais mācību plāns vidusskolai 2020_A

Individuālais mācību plāns vidusskolai 2020_B

Individuālais mācību plāns vidusskolai 2020_C

Padziļināto kursu izvēle un projekta darbs

Jaunais izglītības standarts vidusskolēnam sniedz iespēju un nosaka pienākumu apgūt trīs padziļinātos kursus. Mūsu skolā visi padziļinātie kursi tiks apgūti 12. klasē. Topošajam vidusskolēnam jāapgūst trīs no skolas  piedāvātajiem deviņiem padziļinātajiem kursiem. Klikšķini uz padziļinātā kursa nosaukuma, lai lasītu kursa aprakstu - Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Sociālās zinātnes II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II, Programmēšana II. Skolēns nevar vienlaicīgi apgūt padziļināto kursu Dizains un tehnoloģijas II un Programmēšana II.

Divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem skolēnam ir jākārto eksāmens. Eksāmena veiksmīga nokārtošana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

Jaunais izglītības standarts vidusskolēnam sniedz iespēju un nosaka pienākumu veidot projekta darbu - pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem. Projekta veiksmīga izveidošana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

Pamatkursu izvēle

Lai attīstītu skolēnu spēju risināt kompleksas problēmas, vairums pamata kursu vidusskolēniem ir vienādi. Klikšķini uz pamatkursa nosaukuma, lai lasītu kursa aprakstu!

Valodu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Latviešu valoda I, Literatūra I un Angļu valoda I. Turpinot pamatizglītības posmā apgūto svešvalodu, skolēns apgūs vai nu kursu Krievu valoda, vai arī kursu Vācu valoda. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā Angļu valoda II, būs jākārto eksāmens pamatkursā Angļu valoda I.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Vēsture un sociālās zinātnes I.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Kultūra un māksla I. Skolēns varēs izvēlēties, kurā no mākslām ieguldīt lielāko daļu savu pūļu - vizuālajā mākslā, mūzikā vai teātra mākslā.

Dabaszinātņu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I un Ģeogrāfija I.

Matemātikas mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Matemātika I. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā Matemātika II, būs jākārto eksāmens pamatkursā Matemātika I.

Tehnoloģiju mācību jomā skolēni var izvēlēties apgūt vai nu pamatkursu Datorika, vai Programmēšana I, vai arī Dizains un tehnoloģijas I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Programmēšana II, tam jāapgūst pamatkurss Programmēšana I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Dizains un tehnoloģijas  II, tam jāapgūst pamatkurss Dizains un tehnoloģijas I.

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā visi skolēni apgūst kursu Sports un veselība. Vidusskolas laikā skolēnam jāizvēlas un jāapgūst viena no komandu spēlēm - volejbols vai basketbols, viena no vienspēlēm - badmintons vai galda teniss, jāizvēlas un jāapgūst viens no kustību mākslas veidiem - dejas vai fitness, jāizvēlas un jāapgūst viena no divām āra fiziskajām aktivitātēm - vieglatlētiku vai riteņbraukšanu/slēpošanu. Kādu no iepriekš minētajām aktivitātēm skolēni varēs aizvietot ar peldēšanu baseinā.

Specializēto kursu un fakultatīvo kursu izvēle

Papildus pamatkursiem un padziļinātajiem kursiem skolēnam ir iespēja izvēlēties specializētos kursus. Mūsu skola piedāvā vairākus specializētos kursus - Cilvēka bioloģija, Filozofija, Franču valoda, Projektu vadība, Psiholoģija, Spāņu valoda, Uzņēmējdarbības pamati.