Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Informācija
Aktualitātes
Projekta ietvaros izstrādātais, kompetencēs balstītais mācību saturs nodots recenzēšanai

SIA “Uzdevumi.lv” kopš pagājušā gada beigām īsteno ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) un 18.06.2020. notika kārtējā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā tika prezentēts projekta statuss. Projekta aktivitāšu ieviešana norit atbilstoši plānam, pilnveidots mācību saturs un izstrādātas visas paredzētās 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas matemātikas, valodu un dabaszinību mācību jomās. Jaunais mācību saturs šobrīd nodots recenzēšanai, lai nodrošinātu izstrādātā satura atbilstību jaunajam izglītības standartam un uz kompetencēm balstītā mācību pieejā. Pēc recenzēšanas jaunais mācību saturs būs pieejams 2020./2021.mācību gadam un jau septembrī tiks aprobēts projekta partneru mācību iestādēs.

No Ogres 1.vidusskolas materiālu aprobācijā piedalīsies 2 pedagogi – Svelana Masļanka aprobēs izstrādātos materiālus krievu valodā 7.klašu skolēniem un Linda Andžāne materiālus latviešu valodā 8.klasei.

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece (SIA “Uzdevumi.lv”) un
Nora Heinrihsone (Ogres 1.vidusskola)