Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Noslēdzies digitālo mācību līdzekļu izstrādes projekts

SIA “Uzdevumi.lv” kopā ar vairākām Latvijas skolām kopš 2019.gada īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu, kura ietvaros tika izstrādāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu materiāli. To saturs tika balstīts jaunajā kompetenču un caurviju prasmju mācību pieejā. 

Ogres 1.vidusskola kā viens no projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem veica izstrādāto mācību materiālu aprobāciju 4, 7 un 8 klasēs latviešu un krievu valodās novērtēja piedāvāto un izteica priekšlikumus vēlamajiem uzlabojumiem. Kopumā projektā iesaistītās skolas atzinīgi vērtē izstrādātos materiālus un iespējas tos pielietot mācību procesā, jo jaunas pieejas pielietošana skolās nākusi ar daudziem izaicinājumiem, tajā skaitā materiālu trūkumu, kas būtu pilnveidots ar kompetencēs balstītu saturu. Uzdevumi.lv izstrādājuši materiālus visām pamatskolas klašu grupām turpmāk tiks veikta to pilnveide, lai turpinātu papildināt mācību saturu ar jauno mācību pieeju pēc Skolas2030 principiem. Atzinīgi tika vērtēts arī inovatīvais tehniskais risinājumus, kas pielietojams uzdevumos ar atbilžu ievilkšanas principu, lai samazinātu iespējamās kļūdas skolēnu pareizās atbildes izvēlē. Tāpat tika uzlabots arī pedagogu metodiskais materiāls mācību procesa plānošanai un nodrošināšanai. Uzņēmums un sadarbības partneri ir pārliecināti, ka materiālu izstrāde un aprobācija bijusi veiksmīga un digitālās mācību kopas ir sagatavotas atbilstoši mācību programmas vajadzībām un ir palīgs gan skolotājiem, gan skolēniem vielas apguvē. Izstrādātie materiāli ir pieejami mācību vadības platformā www.uzdevumi.lv portālā, kur sadaļā “Virtuālā skola” atsevišķi atšifrēti materiāli, kuros pielietoti jaunā mācību satura principi. 

16.septembrī notika desmitā - noslēdzošā Projekta Uzraudzības padomes sēde.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. 

Informāciju sagatavoja: Evija Vērzemniece SIA “Uzdevumi.lv” Projekta vadītāja projekti@uzdevumi.lv

 23.09.2021