Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Par mums

“Grib dzīves taka vest no kalna lejā? Vai gribi to? Ej jaunā kalnā atkal jaunā sejā!”
Rainis

Vakara un neklātienes nodaļa Ogres 1.vidusskolā pastāv kopš 2011.gada 1.septembra, kad Ogres vakara vidusskola tika pievienota Ogres 1.vidusskolai.

2019./2020.m.g., mūsu nodaļā  tiks realizētas 2 vispārējās vidējās izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (vakara maiņa), kods 31011012 (10.,11.un 12.klase)
  • Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma, kods 36011012 (12.klase).

Daudzi, kas absolvējuši mūsu nodaļu, studē vai iekļāvušies darba dzīvē un veiksmīgi veido savu karjeru. Mūsu absolventi veiksmīgi studē Rīgas Stradiņa universitātē un citās Latvijas augstskolās, strādā valsts un pašvaldības institūcijās un privātajos uzņēmumos.

Pēdējo trīs mācību gadu laikā mūsu nodaļu absolvējuši vairāk nekā 140 izglītojamie.  Šajā mācību gadā 36 izglītojamie saņems atestātus par vispārējo vidējo izglītību.