Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Par uzņemšanu 10.klasēs

Pamatojoties uz Ogres novada domes lēmumu, kas izdots saskaņā ar pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, lai attīstītu optimālu un kvalitatīvu vispārējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā, kas atbilstu Ogres novada izglītības attīstības stratēģijai 2022. - 2027. un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. 2 punktu, 2022./2023. mācību gadā Ogres 1. vidusskola 10.klasēs izglītojamie netiks uzņemti.

Reģistrēšanās uzņemšanai 10. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs - šajā saitē.

Papildu informāciju par tālākizglītības izglītības iespējām Ogres novadā var iegūt šeit.