Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Karjeras atbalsts

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
(ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001)

Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2021./2022. mācību gadā 

EPALE diskusija par nākotnes prasmēm

EPALE diskusijā, kas notika 14. decembrī un tika organizēta kopā ar Eiropas Pamatprasmju tīklu (EBSN), notika sarunas par prasmju nākotni.

Grasiela Sbertoli (Graciela Sbertoli), EBSN ģenerālsekretāre un Slovēnijas prezidentūras ES pārstāve, tika aicināta dalīties ar savām pārdomām par augstāk minētajām tēmām. Diskusiju moderēja Tamašs Harangozo (Tamás Harangozó), EBSN redaktors. 

 

Karjeras nedēļā jauniešus aicina izzināt IKT nozari

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

No 11-15. oktobrim skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.

 No 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2019./2020. mācību gadā

2019. gada 16. oktobrī 2.b un 2. e klašu skolēni devās uz Zelmas maiznīcu Lielvārdes novadā, lai iepazītos ar maiznieka profesiju un maizes cepēju darbu, iepazītu maizes cepšanas vēsturi un ražošanas procesu, uzzinātu par maizes cepšanas tehnologu ikdienas pienākumiem,  par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, izglītības nepieciešamību un personības īpašībām konkrētajā darba  vietā, piedalītos praktiskajā nodarbībā maizes ceptuvē un izzinātu loģistikas iespējas ražotajam produktam.

13. novembrī 10.a un 12.a klases skolēni apmeklēja uzņēmumu “Getliņi EKO” un

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kā arī Rīgas Tehnisko universitāti, kur viņiem tika pastāstīts par poligona vēsturi un tā darbību šodien, lai skolēni iztēlotos to kā iespējamo darba vidi.

Skolēni uzzināja par par atkritumu šķirošanas procesu un tā nozīmi gan mājās, gan vēl jo vairāk savā nākotnes darbavietā, atšķirībām starp atkritumu poligonu un izgāztuvi, lai izprastu visu modernizācijas procesu jēgu ar mērķi atvieglot strādājošo darba apstākļus un padarītu darba vidi estētiskāku. Skolēni iepazinās ar gāzes iegūšanas procesu, energobloka darbību no gāzes iegūšanas brīža līdz elektrības un siltuma ražošanai, lai eksaktie mācību priekšmeti skolā (fizika, ķīmija) iegūtu lielāku jēgu, sasaistītos ar praksi un motivētu mācībām. Viņi arī iepazinās ar moderni aprīkotām siltumnīcām, to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem, kā arī videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanas veidu.

15. novembrī 3.c un 3. e klases skolēni apmeklēja poligonu “Getliņi EKO” , kur skolēniem tika stāstīts un rādīts, kā notiek atkritumu apsaimniekošana un zaļās elektroenerģijas iegūšana, kā arī dārzeņu audzēšana siltumnīcā, parādīta darba vide, procesos iesaistīto darbu daudzveidība, sākot no dažādu iekārtu iepazīšanas līdz dārzniecībai un ilgtspējīgas attīstības jēdziena izpratnei savā nākotnes darba vietā.

Savukārt 3.a un 3.d klasesskolēni 15. novembrī un 3.b un 3.gklases skolēni 28. novembrī  bija Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā DAIBE un dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” Apmeklēt atkritumu noglabāšanas poligonu, redzēt darba vidi un tajā esošos darba apstākļus un tehnoloģijas, lai iepazītos ar sadzīves atkritumu priekšapstrādes centru un tā tehnoloģijām, uzzinātu par cilvēku profesijām, kuri tur strādā, uzzinātu, kas ir infiltrāta baseins, reversās osmozes attīrīšanas iekārta un koģenerācijas stacija, kādas zinātnes un profesijas ar to saistītas. Skolēni apmeklēja otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līniju, darbojās praktiskās nodarbībās laboratorijā, lai papildinātu zināšanas par dabas procesiem un radītu interesi par šiem procesiem un to saistību ar mācību priekšmetiem skolā.

Skolēni devās arī  izglītojošā ekskursijā pa RAAC "Daibe",  izzinošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu mums apkārt esošo bioloģisko daudzveidību un izzinātu, kā mēs paši to ietekmējam, strādājot dažādās profesijās un dažādos uzņēmumos. Tas lika skolēniem padomāt, kā viņu darbs konkrētā uzņēmumā varētu ietekmēt pasaules globālos procesus, kādas nozares cilvēki to pēta un par to rūpējas. Skolēni varēja iedomāties sevi kā šīs nozares pārstāvi, mācīties analizēt savas spējas, intereses un motivāciju, lai palīdzētu dabai.

19. novembrī 6.a un 8. b klases skolēni devās uz SIA “Lāči”, lai -uzzinātu, kā no idejas, mājražošanas top liels uzņēmums ar latviskām tradīcijām. Skolēni redzēja,  kā sentēvu metodes ir pielāgotas mūsdienu vajadzībām, kā mainījusies darba vide un izmantojamās tehnoloģijas, iepazinās ar maizes cepšanas vēsturi un ražošanas procesu,  uzzināja  par maizes cepšanas tehnologu ikdienas pienākumiem,   par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, izglītības nepieciešamību konkrētajā darba     vietā, loģistikas iespējas ražotajam produktam.

19. decembrī 9.b klase kinoteātrī “SPLENDID PALACE”  tikās ar kino jomas profesionāļiem- tehnisko personālu un  radošo grupu, lai apskatītu darba vidi- telpas, interjeru, iekārtas, kur top kino un iepazītu kino darbinieku ikdienu. Skolēni saprata  radošo profesiju plusus un mīnusus, uzzināja vairāk par karjeras un izglītības iespējām kino jomā.

2020. gada 20. janvārī 10.b, 12.a, 12.b un 12.c klašu skolēni devas uz Valmieru, kur iepazinās ar Vidzemes augstskolas telpām, pasniedzējiem, studijas apstākļiem, uzzināja par studiju programmām un virzieniem, iespējamiem ieguvumiem un kvalifikācijām, uzdeva sev interesējošos jautājumus, lai labāk izprastu savas intereses un spējas, kā arī uzzināja par studiju beidzēju perspektīvām un potenciālajām darba iespējām nākotnē.

27. janvārī 10. a un 10. b klašu skolēni piedalījās pasākumā “Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu”, kurā viņiem bija iespēja ar īpaši izstrādātu spēļu un sociālo tehnoloģiju palīdzību  atrast savu patieso aicinājumu vai sirdslietu. Skolēni mēģināja noskaidrot savu sapņu profesiju un to,  kurā nozarē viņi varētu būt veiksmīgi.

Skolēni arī sastādīja rīcības plānu, kā veidot savu karjeru, kā izmantot savus talantus savā nākamajā darbā un mēģināja  noskaidrot, kā var nopelnīt darot savu sirdslietu. Rezultātā tika patstāvīgi izstrādāts katra individuālais rīcības plāns un izveidots savs karjeras plāns nākamajām 30 dienām.

8. un 19. februārī visi 9. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu? “ Pasākuma programmā notika saruna par smadzeņu darbību un pozitīvu emociju ietekmi uz tām, diskusija par to, kas ir veiksmes atslēga,  ar ko atšķiras mērķis un vēlēšanās. Pasākuma vadītāji mēģināja noskaidrot kopā ar skolēniem formulu labu mērķu radīšanai un izveidot mērķu plānošanas karti pēc dotā parauga. Pasākuma ietvaros notika arī individuālais darbs pie mērķu plānošanas kartes vārdos un ilustratīvi-  ar zīmējumu palīdzību.

10. martā 9.d klases skolēni apmeklēja uzņēmumu “Tieto “, kur skolēniem tika stāstīts un rādīts, kā notiek darbs vienā no lielākajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu. Skolēni iepazinās ar projektu vadītāju un programmētāju ikdienu- kā notiek informācijas sistēmu izstrāde, integrācija un uzturēšana. Skolēni uzzināja par profesijas nozīmīgumu mūsdienās un tās apgūšanas iespējām.

 

Karjeras izglītības pasākumi 2019.gada janvārī, februārī un martā

10. 11.janvārī zinātnes centrs Zinoo viesojās Ogres 1.vidusskolā , kur pasākumā „Būšu gudrs, kļūšu zinātnieks” 4. klašu skolēni dažādu nodarbību veidā iepazina zinātnieku darbu. Tika noskaidrota un apzināta skolēnu zināšanu ieguve skolā, tās saistība ar zinātni. Praktisku nodarbību veidā skolēni izmēģināja dažādu zinātnieku darba procesus: ķīmijas eksperimentos, laboratorijas pētnieciskajos darbos, kosmosa izpētē  u.c. Tika uzdoti interesējoši jautājumi, saņemtas atbildes.

23., 24.janvārī  un 5.februārī  Ogres 1.vidusskolā 10. un 11. klašu skolēni pasākumā  "Manas spējas un iespējas karjeras veidošanā"  piedalījās lekcijās, kur  praktisku nodarbību veidā lektori skolēniem lika paskatīties uz sevi, savām spējām, prasmēm, attieksmēm  gan individuālā,gan grupas kontekstā , sniedzot virzību  tālākās izglītības un iespējamās profesionālās karjeras izvēlei.Nodrabību gaitā tika veidota izpratne par nepieciešamību uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Skolēniem tika  sniegta virzība  tālākās izglītības un iespējamās profesionālās karjeras izvēlei.

13.februārī  11.b un c klases pasākuma  „Karjeras iespēju dažādība” ietvaros apmeklēja Latvijas banku, lai iepazītu darbu un darba vidi finanšu jomā.

14.februārī 8.b klase devās uz Rīgu pie skursteņslauķa amata meistara. Pasākumā „Sveiks, Skursteņslauķi!”, skolēniem bija iespēja viesoties Skursteņslauķu namiņā Mūrnieku ielā Rīgā un satikt īstu skursteņslauķu leģendu Vari Vilcānu, kurš Rīgu no namu augstumiem skata jau vairāk kā 60 gadus un kurš ir viens no prototipiem skulptūrai “Skursteņslauķis un mūrnieks” Matīsa un Mūrnieku ielas krustojumā.

Skolēniem bija iespēja aplūkot ar skursteņslauķa profesiju saistītu Vilcāna kunga personīgo kolekciju, uzzināt par šo profesiju cauri gadsimtiem un protams, pieturēties pie īsta skursteņslauķa pogas un kaut ko ļoti, ļoti vēlēties.

Secinājums svarīgs - šī ir profesija, kura nedaudz pielāgojas laika ritumam, bet būs nozīmīga arī nākamajos gadsimtos.

21.februārī un 26.martā pasākumā „Idejas biznesam- mana iespējamā nākotne” 5.klases devās  uz  SIA „Skrīveru gotiņa”, kur iepazina dabiniekus un procesu šī sen zināmā garduma tapšanā.

8.martā  9.d  klase  devās uz  Ķekavas  SIA Giline for life , kur pasākumā „Ražots Latvijā” ,  saimnieks Māris skolēnus iepazīstināja ar ražotnes ideju, kā arī ar visiem darbiniekiem un profesijām, kuras darbojas ražotnē, kur tiek izgatavota  dabīga marmelāde. 

18., 19.martā  9. un 10.klasēm ar kauča Jolantas Priedes palīdzību pasākumā „Man vislabāk padodas”, bija iespēja labāk iepazīt sevi. Lekcijās kolēniem tika sniegti padomi praktisku nodarbību  veidā, kā nonākt līdz nākotnes profesijas, progresīvas un sev atbilstošas karjeras izvēlei (gribu,varu, vajag apzināšanās; virtuālie resursi pašizpētei, to rezultātu interpretēšana un izmantošana tālākās izvēles izdarīšanā utt.). Tika uzklausīti pieredzes un iedvesmas stāsti un piemēri no Latvijas par profesijaspiemērotības būtiskumu. Skolēni varēja sastādīt savu spēju attīstīšanas plānu.

20.martā  pasākuma „Medicīnas vērtība” ietvaros 9.b klases skolēni apmeklēja RSU Anatomikuma muzeju . Skolēniem bija iespēja  iepazīties ar medicīnas darbinieku darba dažādību, daudzajām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, personības īpašībām, medicīnas un mediķu nozīmīgumu tagad un agrāk, izglītības iespējām medicīnas nozarē. Nodarbības laikā skolēni veica pētījumus, izdarot secinājumus saistībā ar bioloģiskiem, medicīniskiem pētījumiem. 

 

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna

Karjeras izglītības pasākumi 2018.gada oktobrī un novembrī

10.oktobrī Ogres 1.vidusskolas 2.d klases audzēkņiem ,turpinot 1.klasē iesākto projektu,  devāmies uz vecāku darba vietām. Šoreiz mūsu ekskursijas mērķis bija iepazīt tuvāk to profesiju pārstāvjus, kuri veido augu kolekcijas. Salaspils botāniskajā dārzā skolēni uzzināja, kādi darbi jāveic cilvēkiem, kuri strādā augu pasaulē. Ekskursija bija informatīvi bagāta un krāšņa, jo pasākuma vadītāja Dace Miezīte (izglītības darba speciālists) pastāstīja un parādīja visus augus, kuri rudens sezonā saglabā savu krāšņumu, iepazīstināja ar augiem, kuri Latvijā savvaļā nav sastopami un ir reti sastopami. Bēni piedalījās izglītojošā mācību nodarbībā, kur praktiskā veidā izpētīja skuju kokus: meklēja skujas dabā, atpazina to veidus, līmēja tabulā, mērīja čiekura garumu un darīja daudz ko citu. Ekskursija tika organizēta par godu Jēkaba mammai, kura Salaspils botāniskajā dārzā strādā par vadošo dārzkopības speciālistu.

Pasākums "Darbs augu pasaulē"realizēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros

10. un 11.oktobrī un 16.novembrī karjeras izglītības pasākuma Ražots Latvijā  ietvaros  7.b, c  un d klašu skolēni apmeklēja  atkritumu poligonu „Poligons Getliņi” un ražotni „Ādažu čipsi”.  Skolēni iepazina  nepieciešamās profesijas katrā no ražotnēm, darba apstakļus, pieprasītākās profesijas, saņēma atsauksmes,  par darbu un  darbavietu, apstakļiem, vadības attieksmi  no darbiniekiem par darbu konkrētajā uzņēmumā, uzzināja par jaunākajām profesijām (dronu operators), tika uzzināts par darba iespējām skolēniem vasaras periodā.

 8.c klase devās uz Jelgavas karameļu fabriku, kur  iepazinās ar karameļu ražošanas procesu, uzņēmuma vēsturi, darbinieku apmācības iespējām, darba apstākļiem. Tika uzdoti interesējoši jautājumi darbiniekiem, notika skolēnu  iesaiste-  izmēģinājumi piedalīties ražošanas procesā.

8. un 15.oktobrī  pasākumā „Profesionāļi dabai”  1., 4., 7. un 8.klašu skolēnitikās ar biologu un kinologu profesiju pārstāvjiem. Skolēni uzzināja un izzināja šo profesiju  noslēpumus, izglītības un darba tirgus iespējas.Bija iespēja vērot  šo amata prasmju paraugdemonstrējumus, notika diskusijas par darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

15.oktobrī  3.b un  c  klases devās uz Rīgas starptautisko lidostu. Te pāsākuma Gribu lidot!”  ietvaros skolēni  iepazina lidostas darbinieku profesijas, atbildību, darba specifiku, darba apstākļus un pienākumus.  Notika lidostas kā darba vides izpēte. Skolēniem bija iespēja iepazīt karjeras un izglītības iespējas, lai kļūtu par lidotāju, stjuartu, citiem lidostas darbiniekiem.

 12.oktobrī „Būšu gudrs, kļūšu zinātnieks”  ietvaros  notika5.a un 6.aklašu karjeras izglītības pasākumszinātkāres centrāZinoo Rīga. Skolēni iepazina ar zinātni saistītas profesijas, tika veidota mācību priekšmetu saikne ar zinātnisko darbu, skolēni vēroja paraugdemonstrējumus, veica eksperimentus, guva  izzinošu informāciju, atribūtu,  vielu izpēti .

12.oktobrī 10.b un  11.cklasēm lektore Jolanta Priede vadīja sevis izzināšanas nodarbības karjeras izglītības pasākuma „Piemērotākās profesijas izvēles ceļš: soli pa solim” ietvaros. Skolēni profesionāla kauča vadībā sastādīja savu spēju un prasmju attīstības plānu, lai turpmāk veiksmīgāk un mērķtiecīgāk veidotu savu karjeras plānošanu.

18.oktobrī 11.b un c klases  karjeras izglītības pasākuma  „Karjeras iespēju dažādība” ietvaros devās uz uzņēmumiem : reklāmas aģentūru  „Dingo&Schwarz” un  „PLUS PEDAL”,  kur iepazinās ar latviešu jaunuzņēmējiem un noskaidroja, kādas profesijas pastāv dinamiskajā mūzikas nozarē.

30. oktobrī un 28.novembrī  pasākumā „Esmu pārliecināts!” prezentēšanas un runas prasmju treneris Oskars Priededarbojās ar 8.b un 10.a klašu skolēniem, lai sniegtu ieskatu un izpratni skolēniem par to, cik būtiska ir dikcija, žesti, mīmika, pašpārliecinātība, lai runātāja teiktais aiziet līdz klausītājam. Lektors dalījās ar skolēniem par sava darba specifiku, norisinājās praktiski runas un dikcijas treniņi.

28.novembrī 12.b klases skolēniem notika pasākums „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”  Lekcijās  un nodarbībās skolēni tika iepazīstināti, kā  iemācīties, kā izplānot un sasniegt savus mērķus, kā attīstīt savas prasmes, kā  būt un ko līdz prasme būt mērķtiecīgam savam karjeras plānošanā un izaugsmē. Skolēni sastādīja savu mērķu karti.

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna 

Karjeras izglītības pasākumi 2018.gada maijā

Maijā Ogres 1.vidusskolā notika vairāki lieli karjeras izglītības pasākumi, kuru ietvaros tika iekļautas dažādas tikšanās, iepazīšanās ar darbavietām, skolēnu praktiskā darbošanās un darbavietu izpēte.

Pasākumu „Profesiju projekcijas” ietvaros.5. – 12.klašu skolēni iepazina profesijas:

1) Suši pavārs- 2.maijā skolēni tikās ar suši pavāriem, lai  iepazītu šī darba specifiskās lietas, vēroja pavāra darba paraugdemonstrējumus un skolēniem bija  iespēja pārbaudīt savas prasmes.

2) Motobraucējs- 8.maijā pie Ogres 1.vidusskolas  notika tikšanās ar motokluba pārstāvjiem. Tika iepazītas  nepieciešamās zināšanas, darba režīms, darbam nepieciešamais aprīkojums, izmaksas. Notika aprīkojuma apskate, izpēte, drošība, diskusijas, paraugdemonstrējumi.

3) Picērijas pavārs- 14.maijā skolēni devās uz picēriju, lai tiktos ar  picērijas pavāriem. Pavāri saistoši stāstīja par darba pieredzi, iepazīstināja ar izglītības iespējām šajā profesijā, pavāru ikdienu un nepieciešamajām rakstura īpašībām. Tika uzsvērts, ka veiksmes un izaugsmes pamatā ir mīlestība pret darbu. Pasākuma laikā pavāri demonstrēja picas gatavošanu, arī skolēniem bija iespēja iejusties pavāru lomā.

4) Kosmetologs- vizāžists. 7. un 21.maijā skolēnu tikšanās ar kosmetologa- vizāžista profesijas pārstāvi. Iepazīstināšana ardarba specifiku, šai nozarei nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, saikne ar mākslas priekšmetiem skolā, krāsu mācību, gleznošanu, stila izpratni. Izglītības iespējas. Iepazīšanās ar darba vidi, kosmetologa darba vērojums, iespēja iejusties kosmetologa profesijā, praktiski izmēģināt iemaņas kosmetologa darbā.

Pasākuma „Saldais darbs” ietvaros  25.maijā  2.klašu skolēni devās  uz saldējuma ražotni  Skrīveros „Skrīveru mājas saldējums”. Vēroja, kā top saldējums, iepazinās ar saldējuma izgudrošanas vēsturi, uzzināja, kā radās „Skrīveru saldējums”.

„Sākam no saknēm”- karjeras izglītības pasākumi Ogres 1.vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem:

22.maijā 3.c klases skolēni apmeklēja  siera ražotni „Sierštelle”.

28.maijā  1.klašu skolēni  iepazina maizes cepēju darbu, ieklausījās „Zelmas maiznīcas” maizes cepēju stāstījumā, demonstrējumos par maizes cepēju ikdienu, kā arī   praktiskā darbībā izmēģināja maiznieka profesiju.

29.maijā 1.-4.klašu skolēni devās  izbraukumā ar autobusu, lai  Tukuma novadā

Iepazītos ar kino veidotāju profesijām kino pilsētiņā  „Cinevilla” Pastariņa muzejā iepazītu  muzeja darbinieku darbu,  senlatviešu darba veidus.

„Ražots Latvijas novados” – 29.maijā  izbraukuma  ar autobusu karjeras izglītības pasākums Tukuma novadā 5.-9.klašu skolēniem:

 biedrībā „7 balles” – iepazīšanās ar amatnieku darbu, darbības jomām un dažādību.    „Valguma pasaulē”  –  tūrisma jomas iepazīšana darba pasaulē. Tūrisma nozīmes, biznesa attīstības iespējas, biznesa idejas un radošuma nozīme šajā jomā.

Jaunmoku pilī – iepazīt pils darbinieku amatus, izzināt tūrisma jomas veidus Latvijā, vēsturiskā mantojuma glabātāju darba specifikas izpēte, darba jomu izpēte ražošanas veidiem viesu uzņemšanai (kāzas, pasākumi- ēdienu gatavošana, floristika u. c.)

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna

Karjeras izglītības pasākumi 2018.gada aprīlī

2.aprīlī ģimeņu Lieldienu pasākuma  „Lieldienu virpulis” ietvaros  „Zelmas maiznīcas” saimnieki  Ligita un Juris ļāva bērniem iejusties maiznieku profesijā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar seno un ne tik vieglo un vienkāršo profesiju, kā arī ar tradīcijām maizes tapšanā, kas saglabājušās no seniem laikiem. Saimnieki uz pasākumu atveda ne vien mīklu, no kuras katrs interesents varēja pagatavot savu īpašo maizes izstrādājumu, bet arī krāsni, kur to izcept. Skolēni kopā ar vecākiem ieguva zināšanas un praktisku pieredzi maizes cepšanā un maiznieka darbā.

12.aprīlī 10.b un c klases iepazinās ar uzņēmumiem Rīgā:  biržu Nasdaq Riga un reklāmas aģentūru Dingo&Schwarz. Par viesošanos biržā skolēni stāsta: „Pašu biržas apmeklējumu interesantu padarīja jaunais un pieredzes bagātais Uģis Kampars, mums bija iedvesmojošs stimuls pašiem vairāk domāt par finanšu pratību un nākotnes plāniem. No vizītes guvām arī vērtīgus padomus ne tikai par savu SMU un iespējām ieguldīt biržā, bet arī daudz padomus, kā strādāt ar klientiem. Īpašs un noderīgs uzņēmuma apmeklējums ”. 

Par viesošanos reklāmas aģentūrā: „Uzzinājām, ka nevajag ierobežot sevi, ir jāatļauj radošumam plūst pāri malām neatkarīgi no tā, ko tas prasa, jo bieži vien tieši tās idejas, kuras šķiet muļķīgākās, var izvērsties par visģeniālākajām. Ir jākāpj ārpus rāmjiem un jāiepazīstina pasaule ar kaut ko jaunu. Uz atvadām Dingo&Schwarz radošais vadītājs mums deva padomu iet un darīt to, kas patīk, neklausoties citu cilvēku viedokļos.”

19. un 26.aprīlī Ogres 1.vidusskolas 6. d un 8. a klases devās uz Skrīveru ražošanas uzņēmumiem, lai iepazītos ar saldumu ražošanas nozari. Tika apmeklēts uzņēmums ,,Skrīveru saldumi” , iepazīta darbinieku ikdiena, kā arī izmēģināts ietīt papīrīšos konfektes ,,Gotiņa” . Tika secināts, ka darbs nav no vieglajiem un ir grūti iedomāties, kā darbinieces dienā spēj ietīt ap 7,5 tūkstošus konfekšu katra. Ģimenes uzņēmumā ,,Skrīveru mājas saldējums”  skolēni iepazinās ar idejas par saldējuma ražošanu vēsturi ne tikai Skrīveros, bet arī pasaulē. Skolēni uzzināja par darbinieku izglītību, veicamajiem pienākumiem, kā arī tika aicināti vasaras periodā pievienoties saldējuma ražošanas saimei.

19. aprīlī 2.b klase devās uz ,,Zinoo” centru Rīgā un piedalījās karjeras izglītības pasākumā ,,Zinātkāre”. Skolēni iepazina dažādas zinātnes jomas. Uzzināja, kas ir fiziķi, ķīmiķi un kosmosa pētnieki, ar ko viņi nodarbojas, kā arī izmēģināja dažādus zinātnes eksperimentus, darbojoties un radot paši.

25.aprīlī 1.d un 7.b klašu skolēni karjeras izglītības projekta ietvaros devās iepazīties ar savu vecāku darbavietām Rīgā - 1. d klases skolēni apmeklēja Nacionālo mākslas muzeju, kur iepazinās ar mākslinieku profesiju, uzzināja par darba gaitām skaistajā Prezidenta pilī, pie Brīvības pieminekļa klausījās par atbildīgo un ļoti svarīgo amatu, stāvot godasardzē pie pieminekļa. Arī vilcienā laiks tika izmantots lietderīgi, braucot cauri Salaspilij, skolēni klausījās mammas stāstu par darbu Salaspils botāniskajā dārzā. Visa pasākuma laikā bērnus fotografēja mamma, kura ir profesionāla fotogrāfe.
7. b klase iepazinās ar darba specifiku Dailes teātrī. Interesanti bija vērot skatuves strādnieku darbu pirms izrādēm, ielūkoties aktieru grimētavās, lielās skatuves aizkulisēs un izzināt, cik daudz darba jāiegulda, lai izrāde no idejas nokļūtu līdz skatītājam.

27.aprīlī 12.klases iepazina darbu saeimā, iepazina darba vidi, sarunās ar pavadošo pārstāvi uzzināja sev interesējošus jautājumus.

16.aprīlī pie Ogres 1.vidusskolas bija piestājis LU karjeras busiņš, kur 11. un 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām, programmām, kredītu iespējām, studentu dzīves plusiem un mīnusiem, kā arī uzņemšanas nosacījumiem ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī citās Latvijas augstskolās. 
Īpaši ieinteresēti bija 12.klašu skolēni, jo izvēle jāizdara pavisam drīz. 

Karjeras izglītības pasākumi 2018.gada martā

Martā Ogres 1.vidusskolas skolēni iepazina dažādas profesijas un ielūkojās nepieciešamajās prasmēs, kā arī paši iemēģināja roku dažādu darbu veikšanā:

19.martā 6.c un 11.a klases devās uz Jelgavas karameļu darbnīcu, lai realizētu pasākumu „Ražots Jelgavā”.

Skolēni vēroja meistaru demonstrējumu, kā top krāsainās un dabīgās karameles, gatavoja katrs savu īpašās formas karameli, kā arī uzzināja, ka šādu karameļu gatavošanas meistara amatu var apgūt tikai uz vietas Jelgavas karameļu darbnīcā un jāmācās vismaz 3 mēnešus.

Skolēniem bija vērtīgi un interesanti, kā arī pēc skolēnu teiktā, atklājums, kāds ir karameļu veidošanas process.

22. un 26.martā 3.klašu skolēniem notika keramikas darbnīcas. Keramiķis Jānis Zviedris aizraujoši un uzskatāmi pastāstīja bērniem, kā top māla izstrādājumi no māla iegūšanas līdz to nokļūšanai ceplī. Skolēni tika iepazīstināti ar keramiķa darba specifiku un ikdienu, šim darbam nepieciešamajām prasmēm, rakstura iezīmēm, šīs profesijas plusiem un ēnas pusēm.

 Pēc teorijas apgūšanas, skolēni keramiķa vadībā gatavoja paši savus māla traukus.

Skolēniem bija liela interese par keramiķa darbu, iespējām nopelnīt, darba stundu ilgumu  un tika uzdoti dažādi interesanti jautājumi, piemēram: „Vai mālu var iegūt mākslīgi?”, „Ko dara ar ceplī saplīsušajiem traukiem?”

 Skolēni saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, ieguva daudzpusīgas zināšanas un praktisku pieredzi keramiķa darbā.

22. un 28.martā 5.e un 8.d klašu skolēni devās uz Ogres uzņēmumu „Sierštelle” , kur notika pasākums „Ražots Ogrē”.

 Skolēni jaukās darbinieces Ligitas stāstījumā un siera gatavošanas demonstrācijā uzzināja, kā top gardais siers, kādos veidod to var pasniegt, kā arī nobaudīja dažus no 33 siera veidiem. Skolēniem bija iespēja ielūkoties siera meistaru darba ikdienā, uzzināt, kādi darbi veicami siera ražotnē , kas nebūt nav viegli vai patīkami. Pēc Ligitas stāstītā tapa skaidrs, ka lai izturētu grūto un fiziski smago darbu, ļoti svarīga ir gaisotne kolektīvā, kolēģu palīdzība un uz šādu pozitīvismu tika aicināti arī skolēni jau tagad savos klases kolektīvos.

 Skolēniem ļoti garšoja ceptais siers, jo tā garša atgādinot omleti. Skolēnu komentāri pēc ekskursijas: „Sākumā kanēļa siers izklausījās neparasti, bet bija garšīgs.” ,  „Interesanti, bet grūti bija līmēt uzlīmes.” , „Es labprāt strādātu „Sierštellē”, man patiktu līmēt uzlīmes”.

28.marta rītā vidusskolēni tika aicināti apmeklēt portāla Pakse.lv pārstāvja lekciju, kur tika sniegta informācija par atvērto durvju dienām Latvijas uzņēmumos no 9. līdz 12. aprīlim. Skolēniem, plānojot un veidojot savu karjeru ir iespēja pieteikties un apmeklēt uzņēmumus, lai iepazītu konkrētā darba devēja iespējas, individuālu piemērotību katram no darba ņēmējiem un citas sev interesējošas lietas.

19.martā Ogres 1.vidusskolas  6.c un 11.a klases devās uz Jelgavas karameļu darbnīcu, lai „Karjeras atbalsta vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros realizētu pasākumu „Ražots Jelgavā”.

 Skolēni vēroja meistaru demonstrējumu, kā top krāsainās un dabīgās karameles, gatavoja katrs savu īpašās formas karameli, kā arī uzzināja, ka šādu karameļu gatavošanas meistara amatu var apgūt tikai uz vietas Jelgavas karameļu darbnīcā un jāmācās vismaz 3 mēnešus.

Skolēniem bija vērtīgi un interesanti, kā arī pēc skolēnu teiktā, atklājums, kāds ir karameļu veidošanas process.

Ogres 1.vidusskolas karjeras izglītības pasākumi 2018.gada februārī

No 2018.gada 1.februāra arī Ogres 1.vidusskolas  skolēniem ir iespēja iepazīt profesiju pasauli un izzināt sevi ar karjeras izglītības projekta gādību un finansējumu. Februārī notika 6 pasākumi:

Ēnu  dienas. 14.februārī vairāki skolēni no 8. līdz 12.klasei devās ēnot kādu sevis izvēlētu profesijas pārstāvi.

Izglītojoša lekcija Farmācijas muzejā, ķīmiķa profesijas iepazīšana

20.februārī 9.b klases skolēni apmeklēja farmācijas muzeju, kur izglītojošā lekcijā iepazinās ar ķīmiķa darbu.

Izstādes “Skola 2018” apmeklējums 23., 24.februārī 8.-9. un 11.-12. klašu skolēni apmeklēja izstādi Ķīpsalas izstāžu hallē, kur bija iespēja iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvājumu ne tikai Latvijā, tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju kredītiem, vērot prezentācijas, piedalīties aktivitātēs un konkursos.

Latvijas Universitātes karjeras centra apmeklējums 22.februārī visas 10.klases  apmeklēja LU karjeras centru

Lekcija un kouča spēles ar krāsainajām smiltīm 26.februārī 10.-12.klašu skolēni izzināja sevi ar kouča palīdzību, veidojot savas mandalas no krāsainajām smiltīm

“Sēklu Muss” meistardarbnīca. 26., 27.februāris visām pirmajām un ceturtajām klasēm bija veselīgo kārumu dienas, kad veselīgo našķu ražotnes pārstāves vadīja meistardarbnīcu, kopā ar bērniem veidojot kārumus no dažādām sēkliņām un žāvētu augļu masas. Tika iepazītas dažādu sēkliņu īpašības, darbinieces pastāstīja, ka tas ir viņu darbs un arī ikdienā viņas kopā ar citiem kolēģiem gatavo šādus kārumus, kurus var iegādāties speciālos veikaliņos.

Informāciju sagatavoja Ogres 1.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Baiba Rožkalna