Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Projekta ietvaros portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs

Arī vasarā turpinājās darbs projektā “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai”, lai jau septembrī tie būtu pieejami pedagogiem.

Visā valstī tiek īstenoti vairāki izglītības paradigmas maiņas pasākumi, kur mācības skolās tiks organizētas ar jaunu kompetencēs balstītu mācību satura pieeju. Izstrādātās digitālās mācību un metodiskās kopas, kas jau ar 2020. gada augustu pieejamas portālā www.uzdevumi.lv, atbilst jaunajam pamatizglītības standartam, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. septembra un kā obligāts apgūstamais kompetencēs balstīts mācību saturs tiks īstenots 1., 4., 7. un 10. klasēm. Portālā Uzdevumi.lv pieejams ne vien obligāto klašu mācību programmu saturs, bet pakāpeniski tiks publicēts saturs visām 1.-9. klasēm matemātikas, dabaszinību un valodu mācību jomās. Kopā ESF projekta  “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādātas 202 jaunas digitālās mācību un metodisko līdzekļu kopas.

Šī gada 20. augustā tika organizēta ceturtā Projekta uzraudzības padomes sēde, lai informētu par projekta ieviešanas statusu un gatavību piedāvāt pedagogiem materiālus, kas atbilst pilnveidotajam pamatizglītības standartam. Sanāksmes laikā dalībnieki vienojušies par izstrādāto materiālu izmantošanas kārtību skolās.

Izstrādātās jaunā satura mācību kopas tiks aprobētas arī Ogres 1.vidusskolā. Skola piekritusi aprobēt un sniegt atzinumu par 7.klasei sagatavotajiem materiāliem krievu valodas mācību jomā un 8.klasē latviešu valodas mācību jomā, kopumā iesaistot vismaz 60 izglītojamos. Sadarbības skolu loma ir izmantot materiālus mācību procesā un sniegt atgriezenisko saiti par materiālu lietojamību un to atbilstību pamatizglītības standartam. Portāla izstrādātie materiāli tiks aprobēti arī Rīgas 10. vidusskolā, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā un Allažu pamatskolā.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc tas ir pieejams arī citām skolām un portāla uzdevumi.lv lietotājiem. Saturs tiek veidot matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā un krievu valodā (svešvalodā).