Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Pumpurs

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
(ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa