Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
3.klašu Rudens danču pasākums

Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta, izņemot kāpostus, tie var vēl mierīgi palikt uz lauka. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks, kad ar svecēm un ēdieniem aicināja ciemos aizgājušo dvēseles. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti.

Nedēļas tēmas „Rudens Saulgrieži” ietvaros 26.septembrī notika 3.klašu Rudens danču pasākums  kopā ar folkloristiem Liliju un Edgaru Liporiem. Pasākuma laikā skolēni padziļināti apguva zināšanas par Miķeļdienu un tās tradīcijām.  Kā arī visi kopā izdejoja Saulgriežus.

Paldies klašu audzinātājām par līdzi darbošanos. Bet vislielākais paldies skolotājai Svetlanai Pavārei par pasākuma noorganizēšanu.