Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Informācija
Aktualitātes
Skolēnu sasniegumi starpnovadu skatuves runas konkursā

28.februārī Ogres mūzikas skolā notika Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu  skatuves runas konkurss. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 10 dalībnieki un visi uzrādīja atzīstamu sniegumu.

Augstākās pakāpes diplomus un ceļazīmi uz Vidzemes novada skati Cēsīs izcīnīja:

3.e kl. skolniece Santa Zemnicka Eglīte (skol. Gunda Latiša)
9.d kl. skolniece Laura Keita Žuravļova (skol. Linda Andžāne)
11.kl. skolniece Ance Mestere (skol. Ligita Landorfa)

Ar I pakāpes diplomiem konkursā var lepoties:

1.d kl. skolniece Kristiāna Čatlakša (skol. Drosma Siliņa)
2.a kl. skolniece Emija Tropa (skol. Linda Kārkliņa)
3.e kl. skolnieks Alfrēds Drulle (skol. Gunda Latiša)
5.kl. skolnieks Valters Grīnhofs (skol. Mudrīte Štrausa)
9.a kl. skolniece Ramona Rubene (skol. Ligita Landorfa)
11.kl. skolniece Lāsma Ločmele (skol. Ligita Landorfa)
11.a kl. skolnieks Rūdis Alfrēds Roziņš (skol. Ligita Landorfa)

                                             Paldies skolēniem un skolotājām par teicamo darbu!

Foto no 1.–4.klašu skolas skatuves runas konkursa

Ārpusklases darba organizatore  D. Kābele