Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skolas padomes sastāvs 2016./2017.m.g.

Vecāku pārstāvji:

1.a Sanita Kozlovska
1.b Sanita Čiekure, Ligita Beitāne 
1.c Uldis Priedītis
1.d Līva Vollenberga
1.e Uldis Veismanis
2.a Līga Gangere
2.b Laima Paklone
2.c Mārīte Kārkliņa
2.d Senija Proose
2.e Ieva Dzintare
2.g Maija Baumane
3.a Ojārs Beķers
3.b Maiga Upīte
3.c Artūrs Ozoliņš
3.d Jolanta Žigulina - Klauža
3.e Indra Vilciņa
4.a Sandra Gaile
4.b Alda Pīlādze
4.c Ligita Pula, Kristīne Sparāne
4.d Āris Šeikins
4.e Laima Paklone, Zane Miķelsone
5.a Baiba Brutāne-Ozoliņa
5.b Gunārs Āboliņš, Vita Anspoka
5.c Linda Šendo
5.d Raimonds Pabrieža
6.a Jolanta Klauža
6.b Karīna Bērziņa
6.c Ilze Ločmele
6.d Ingūna Zemzāle
7.a Zane Račinska
7.b Inga Špaka
7.c Reinis Nīmanis, Evita Žvagiņa-Jākobsone
7.d Jānis Puls
8.a Kristīne Bolmane
8.b Mārtiņš Drone
8.c Normunds Skujiņš
8.d Kaspars Sparāns
9.a Ints Lazdiņš
9.b Andra Strode
9.c Ilze Rutka
9.d Inga Bremze
10.a Maija Naumenko
11.a Elita Jurgensone
11.b Jānis Zariņš
12.a Ruta Lokmane
12.b Aigars Bitāns

Skolotāju pārstāvji:

Inese Rozīte
Svetlana Zaharova

Skolēnu pārstāvji:

Lāsma Madara Bedikere (12.a)
Mareks Kramēns (12.a)