Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas piedāvājums

2021./22. mācību gadā skola piedāvā valsts finansētus un Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētus pulciņus skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Visu pulciņu saraksts, norises laiki un vietas skatāmi šajā dokumentā.

2021./22. mācību gadā papildus pieteikšanās interešu izglītības un projekta pulciņiem notiek elektroniski no 23. septembra līdz 27. septembrim. Elektroniskā pieteikuma anketu aizpilda skolēnu vecāki šajā saitē. Informācija par interešu izglītības pulciņiem un pieteikšanos ir izsūtīta vecākiem e-klasē. Ja kādam no vecākiem ir grūtības ar piekļuvi vecāka e-klases kontam, lūdzam vecākus sazināties ar klases audzinātājiem, kuri palīdzēs kontus atjaunot.

2021./22. mācību gadā interešu izglītības nodarbību norisē tiks ievēroti piesardzības pasākumi interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai. Ar Valsts Izglītības satura centra sagatavoto materiālu var iepazīties šajā saitē.

Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ dažos no interešu izglītības pulciņiem būs ierobežots dalībnieku skaits. Skolēni interešu izglītības pulciņā tiek pieņemti pieteikumu saņemšanas secībā. Ja kādu no skolēniem interešu izglītības pulciņā nebūs iespējams uzņemt, par to vecākiem tiks paziņots e-klases vēstulē.

Interešu izglītības pulciņu norisi mūsu skolā koordinē direktora vietnieks audzināšanas jomā Einārs Ervīns Deribo. Direktora vietnieka kontakti atrodami skolas mājas lapas sadaļā “Kontakti”