Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas piedāvājums

2020./21. mācību gadā skola piedāvā 16 valsts finansētus un 17 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētus pulciņus skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Visu pulciņu saraksts, norises laiki un vietas skatāmi šajā dokumentā.

2020./21. mācību gadā pieteikšanās interešu izglītības un projekta pulciņiem notiek elektroniski no 8. septembra līdz 15. septembrim. Elektroniskā pieteikuma anketu aizpilda skolēnu vecāki to e-klases kontos. Ja kādam no vecākiem ir grūtības ar piekļuvi vecāka e-klases kontam, lūdzam vecākus sazināties ar klases audzinātājiem, kuri palīdzēs kontus atjaunot.

2020./21. mācību gadā interešu izglītības nodarbību norisē tiks ievēroti piesardzības pasākumi interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai. Ar Valsts Izglītības satura centra sagatavoto materiālu var iepazīties šajā dokumentā.

Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ dažos no interešu izglītības pulciņiem būs ierobežots dalībnieku skaits. Skolēni interešu izglītības pulciņā tiek pieņemti pieteikumu saņemšanas secībā. Ja kādu no skolēniem interešu izglītības pulciņā nebūs iespējams uzņemt, par to vecākiem tiks paziņots e-klases vēstulē.

Interešu izglītības pulciņu norisi mūsu skolā koordinē direktora vietniece ārpusstundu darbā Dace Kābele. Direktora vietnieces kontakti atrodami skolas mājas lapas sadaļā “Kontakti”