Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas piedāvājums

2022./23. mācību gadā skola piedāvā valsts finansētus un Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētus pulciņus, fakultatīvās nodarbības un mācību priekšmetu olimpisko komandu nodarbības skolēniem no 1. līdz 12. klasei.

2022./23. mācību gadā papildus pieteikšanās interešu izglītības un projekta pulciņiem notiek elektroniski no 20. septembra līdz 27. septembrim. Elektroniskā pieteikuma anketu aizpilda skolēnu vecāki šajā vietnē. Informācija par interešu izglītības pulciņiem un pieteikšanos ir izsūtīta vecākiem e-klasē. Ja kādam no vecākiem ir grūtības ar piekļuvi vecāka e-klases kontam, lūdzam vecākus sazināties ar klases audzinātājiem, kuri palīdzēs kontus atjaunot.

Interešu izglītības pulciņu norisi mūsu skolā koordinē direktora vietnieks audzināšanas jomā Valdis Silovs. Direktora vietnieka kontakti atrodami skolas mājas lapas sadaļā “Kontakti”