Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Vairākiem skolēniem panākumi valsts līmenī

Allaž ticam, ka Ogres 1.vidusskolā mācās zinātkāri, godīgi un mērķtiecīgi jaunieši, kuri savu varēšanu pierāda ne tikai novada vai reģiona, bet arī valsts mērogā. Šajā mācību gadā teicamu sniegumu demonstrējuši četri divpadsmito klašu skolēni, katrs iegūstot 3.pakāpi valsts olimpiādē vai Zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Sintija Kapteine 12.c klase - 3.pakāpe valsts zinātniskās pētniecības darbu konkursā ar darbu "Skolēnu risks saslimt ar otrā tipa cukura diabētu" - vadītāja Sandra Ziemele

Renārs Lazdiņš 12.c klase - 3.pakāpe valsts zinātniskās pētniecības darbu konkursā ar darbu "Telefona austiņu lietošanas paradumi jauniešiem un iespējamā ietekme uz dzirdi" - vadītāja Sandra Ziemele

Elīna Krastiņa 12.a klase - 3.pakāpe valsts latviešu valodas olimpiādē - skolotāja Ligita Landorfa

Sandis Ozoliņš 12.a klase - 3.pakāpe valsts vēstures olimpiādē - skolotāja Ārija Siliņa.

Paldies katram skolēnam un skolotājam par izturību un lielisko sniegumu arī attālinātā mācību periodā!