Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Skolotāju aktivitātes Erasmus + programmas projekta „Jauna pieredze skolēniem un skolotājiem” īstenošanā

 

Ziemas brīvlaikā, kamēr skolēni atpūtās no mācībām un skolas, skolotāji aktīvi strādāja pie Erasmus + programmas projekta „Jauna pieredze skolēniem un skolotājiem”, līguma Nr. 2017-1-LV01-KA101-035272, īstenošanas.

Projekts tika apstiprināts 2017.gada 17.maijā.

Projekta ietvaros 4 skolas skolotāji apmeklēja dažādus kvalifikācijas celšanas kursus – Arta Neimane mācījās Itālijā kursos „Mācīšanas māksla”, Helēna Liepa mācījās Austrijā kursos „Austrija katrai gaumei”, Gita Brodzinska mācījās Lielbritānijā, kursos „Radošas aktivitātes un motivējoši materiāli vidusskolas klasēs”, Inta Žube – Spānijā kursos „21.gadsimta klase. Klases digitalizēšana”. Jauniegūtās zināšanas tagad tiek nodotas mūsu skolas skolēniem mācību stundās. Kā arī visi četri pedagogi dalījās pieredzē ar saviem skolas kolēģiem, organizējot semināru-diskusiju par jauniegūtajām zināšanām un pieredzi. Šīs diskusijas mērķis bija iepazīstināt skolas skolotājus ar jauniegūto pieredzi, kuru ar saviem darbiem skolotāji pārnesa uz savām mācību stundām, padarot tās savādākas, interesantākas un skolēnu motivējošas.

Darbs pie projekta realizācijas turpinās arī 2.semestrī līdz mācību gada beigām.