Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Olimpiāžu laureāti

Sveicam starpnovadu 8.-9.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātus!

1.vieta - Elīna Krastiņa (9.b, skol. Ligita Landorfa)
1.vieta - Jana Žube (8.b, skol. Ruta Terentjeva)
3.vieta - Gerda Igaune (9.d, skol. Antra Putiņa)
Atzinība - Elīna Pastare (9.a, skol. Linda Bērziņa)
Atzinība - Edgars Purmalis (8.b, skol. Ruta Terentjeva)

Sveicam starpnovadu 9. un 12.klašu vēstures olimpiādes laureātus!

2.vieta - Sandis Ozoliņš (9.c, skol. Dace Bedikere)
3.vieta - Katrīna Skujiņa (9.c, skol. Dace Bedikere)
Atzinība - Ralfs Romans (9.c, skol. Dace Bedikere)
Atzinība - Reinis Upītis (12.a, skol. Ārija Siliņa)

Sveicam starpnovadu 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādes laureātus!

1.vieta - Beāte Ločmele (12.a, skol. Irina Grigale) - uzaicināta uz Valsts posmu
2.vieta - Katrīna Skujiņa (9.c, skol. Sandra Minova)
2.vieta - Reinis Upītis (12.a, skol. Irina Grigale)
3.vieta - Sintija Kapteine (9.a, skol. Sandra Minova)
3.vieta - Sandis Ozoliņš (9.c, skol. Sandra Minova)
3.vieta - Juris Miezītis (11.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Madara Lipiņa (11.a, skol. Irina Grigale)
Atzinība - Lāsma Ločmele (10.b, skol. Sandra Minova)
Atzinība - Ralfs Romans (9.c, skol. Sandra Minova)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādes laureātus!
2.vieta - Mārtiņš Gailis (12.a, skol. Maruta Cinīte)
3.vieta - Justīne Bondare (12.b, skol. Inta Ābola)

Sveicam starpnovadu 10.-12.klašu vācu valodas olimpiādes laureāti!
2.vieta - Karīna Rožkova (11.a, skol. Helēna Liepa)