Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Tiekas, lai izmēģinātu Chromebook iekārtas

14. maijā Rīgas pilī tika parakstīts daudzpusējs memorands “Dators ikvienam bērnam”. Cita starpā memorands paredz līdz 2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam un izveidot ilgtspējīgu sistēmu, kas nodrošinās pieeju tehnoloģijām skolēniem un skolotājiem visā Latvijā (informācija par memorandu Valsts prezidenta interneta mājas lapā).

Lai sasniegtu tik vērienīgus mērķus, datortehnikas tirgū nepieciešam nodrošināt iespējami lielu konkurenci un tādu ierīču piedāvājumu, kas būtu pilnībā piemērots mācību procesam un iespējami izdevīgs izmaksu ziņā. Viena no šādām ierīcēm ir Google Chromebook. Uzņēmuma Google aplēses liecina, ka 2020. gadā Ziemeļvalstīs Google Chromebook tirgus daļa bijusi 25% - 43% no izglītības datoru tirgus. Nīderlandē un Beļģijā šis īpatsvars sasniedz 57% no tirgus.

Līdz šim Google Chromebook Latvijas tirgū nav bijis pārstāvēts. Līdz ar ieceri nodrošināt datoru katram Latvijas skolēnam, radusies iespēja un nepieciešamība konkurences cīņā iesaistīt arī uzņēmumu Google. Par vienu no pirmajiem soļiem - datoru aprobāciju Ogres 1. vidusskolā - jau tika ziņots Ogres novada interneta mājas lapā (raksts novada mājas lapā). 9. jūnijā aprobācijas process noslēdzās ar visu iesaistīto pušu - valsts, pašvaldības un biznesa vides pārstāvju - darbnīcu Ogres 1. vidusskolā. Darbnīcas dalībniekiem bija iespēja gan klausīties Google pārstāvju prezentāciju par Google Chromebook darbību, gan praktiski darboties ar šīm ierīcēm. Labāk vienreiz redzēt, ne simts reizes dzirdēt!

Viesus - Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, Valsts prezidenta padomnieci informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ievu Ilvesu un citus - sagaidīja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš. Ogres novada pašvaldība aktīvi iesaistījusies gan Google Chromebook aprobācijā, gan datoru iegādē skolēnu vajadzībām (raksts novada mājas lapā). Domes priekšsēdētāja vietnieks uzsvēra pašvaldības apņēmību turpināt modernizēt izglītības procesu novadā, sadarbojoties ar atbildīgajām valsts institūcijām. Ogres 1. vidusskola un Ogres novada pašvaldība iespēju robežās turpinās atbalstīt centienus nodrošināt datoru katram skolēnam un jēgpilnu šo ierīču izmantošanu mācību procesā.