Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Topošo pirmklasnieku vecākiem

Cien. topošo pirmklasnieku vecāki!

Ogres 1.vidusskolaaicina 2022./2023. mācību gada topošo pirmklasnieku vecākus iesniegt dokumentus un uzrakstīt iesniegumu skolas lietvedībā no 1. līdz 7. jūnijam  no plkst. 9.00  līdz 15.00.

Dokumentus iesniedz vecāks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – uzrādot Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

1. No 1. jūnija līdz 7. jūnijam iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres 1. vidusskolā varat aizpildīt elektroniski (iesniegums MS Word formātā šajā saitē, PDF formātā šajā saitē) un atsūtīt uz skolas e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv. Optimāls risinājums ir elektroniski parakstīts iesniegums, bet pieņemsim arī skenētus dokumentus.

2. Ja elektronisko iesniegšanu nevarat veikt, iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres 1. vidusskolā varat uzrakstīt un iesniegt arī klātienē skolas lietvedībā no 1. jūnija līdz 7. jūnijam no plkst. 9.00 līdz 15.00.

3. Bērna vecāks ne vēlāk kā līdz 7. jūnijam skolas interneta mājas lapā piesaka Ogres novada skolēna karti. Skolēna kartes pieteikšana veicama īpašā vietnē (vietne šajā saitē).

4. No 1. līdz 7. jūnijam vecākiem uz skolu jāatnes arī šādi dokumenti:

4.1. uzrādīt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu;

4.2. izziņa par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu apraksts;

4.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

5. Līdz 31. augustam vecākam uz skolu jāatnes bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

Nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 2022. gada 18. augustā plkst. 18.00 klašu telpās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar direktores vietnieci Ivetu Šimansku  pa tālruni 27877841.