Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Mācības neklātienē

Skolēnu uzņemšana 10. klasē

2021./22. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes turpina īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vidējās izglītības standartu gan skolēniem (skatiet šajā saitē), gan vecākiem (skatiet šajā saitē). 2021./22. mācību gadā jaunais vidējais izglītības standarts tiks īstenots 10. klasēs.

Izglītības satura īstenošanai Latvijas skolām dota visai liela brīvība, un Ogres 1. vidusskolas kolektīvs ir sagatavojis jaunu piedāvājumu topošajiem neklātienes skolēniem. Esam plānojuši, ka mācības klātienē notiks trīs dienas nedēļā, bet pārējā laikā skolēns darbosies patstāvīgi, izmantojot skolas izstrādāto e-vidi. Izvērstāku aprakstu par jauno vispārējās vidējās izglītības programmu skati mājas lapas sadaļā “Mācību darbs”.

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Ogres 1. vidusskolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 10. klasē”. Noteikumus varat skatīt šajā saitē. Neklātienes skolēnu uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā notiek no 14. jūnija līdz 31. augustam.    

Pieteikšanās mācībām 10. klasē

Topošā vidusskolēna vecāks (ja skolēns nav sasniedzis pilngadību) vai topošais vidusskolēns Ogres 1. vidusskolas uzņemšanas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu par skolēna uzņemšanu izglītības programmā (vecāka parakstīts iesniegums, ja skolēns nav sasniedzis pilngadību, skolēna parakstīts iesniegums, ja skolēns sasniedzis pilngadību);
  • apliecības par pamatizglītību kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);
  • sekmju izraksta kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);
  • diploma par godalgotas vietas iegūšanu 9. klašu starpnovadu vai valsts olimpiādē kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu), ja tāds skolēnam ir.

Elektroniski dokumentus var iesniegt, lietojot elektronisko parakstu un sūtot dokumentus uz skolas e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv. Elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus jāuzrāda, parakstot līgumu par mācībām Ogres 1. vidusskolā 2021. gada augustā. Klātienē dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā, kuras darba laiks norādīts skolas interneta mājas lapā.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana

Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītības ieguvei neklātienes formā tiek uzņemti izglītojamie, kuri ieguvuši apliecību par pamatizglītību.

Skolēnu uzņemšana 12. klasē

2021./22. mācību gadā 12. klašu skolēni turpinās mācības līdzšinējā Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (vakara maiņa) - to var skatīt šajā saitē un Vispārējās vidējās izglītības standartam atbilstošu izlīdzinošo vispārējās vidējās izglītības programmu - to var skatīt šajā saitē.

Skolēnu uzņemšanu 12. klasē nosaka Ogres 1. vidusskolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 12. klasē, 2021./2022. mācību gadam”. Noteikumus varat skatīt šajā saitē.

Iesniegums nepilngadīgajiem skolēniem varat skatīt šajā saitē, bet iesniegumu pilngadīgajiem skolēniem šajā saitē.