Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Vidējā izglītība

Skolēnu uzņemšana 10. klasē

Aicinām topošos vidusskolēnus noskatīties video konferenci par mācībām mūsu skolā 2020./21. mācību gadā.

2020./21. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes sāk īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vidējās izglītības standartu gan skolēniem (skatiet šajā saitē), gan vecākiem (skatiet šajā saitē). 2020./21. mācību gadā jaunais vidējais izglītības standarts tiks īstenots 10. klasēs.

Jaunā izglītības satura īstenošanai Latvijas skolām dota visai liela brīvība, un Ogres 1. vidusskolas kolektīvs ir sagatavojis ļoti kvalitatīvu izglītības programmas piedāvājumu mūsu topošajiem vidusskolēniem.

Mūsu piedāvājuma moto ir “Veido savu vidusskolu pats!”. Esam radījuši iespēju katram skolēnam izveidot savām interesēm un vajadzībām atbilstošu individuālo mācību plānu. Sadarbībā ar uzņēmumu MAK IT esam izveidojuši vidusskolas konstruktoru (konstruktoru izmēģini šajā saitē), ar kura palīdzību topošais vidusskolēns var izveidot savām interesēm un vajadzībām atbilstošāko individuālo mācību plānu.

Izvērstāku aprakstu par jauno vispārējās vidējās izglītības programmu skati mājas lapas sadaļā “Mācību darbs”.

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Ogres 1. vidusskolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 10. klasē”. Noteikumus varat skatīt šajā saitē.   

Pieteikšanās mācībām 10. klasē

Topošā vidusskolēna vecāks (ja skolēns nav sasniedzis pilngadību) vai topošais vidusskolēns Ogres 1. vidusskolas uzņemšanas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu par skolēna uzņemšanu izglītības programmā (vecāka parakstīts iesniegums, ja skolēns nav sasniedzis pilngadību, skolēna parakstīts iesniegums, ja skolēns sasniedzis pilngadību);

 • apliecības par pamatizglītību kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);

 • sekmju izraksta kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu);

 • diploma par godalgotas vietas iegūšanu 9. klašu starpnovadu vai valsts olimpiādē kopiju (klātienē uzrāda oriģinālu), ja tāds skolēnam ir.

Elektroniski dokumentus var iesniegt, lietojot elektronisko parakstu un sūtot dokumentus uz skolas e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv no 2020. gada 1. jūnija līdz 17. jūnija plkst. 13.00. Elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus jāuzrāda, parakstot līgumu par mācībām Ogres 1. vidusskolā 2020. gada augustā. Klātienē dokumentus var iesniegt no 2020. gada 15. jūnija plkst. 9.00 līdz 17. jūnija plkst. 13.00.

Konkursa nosacījumi un rezultātu paziņošana

2020./2021. mācību gadā tiek noteikti šādi nosacījumi uzņemšanai Ogres 1. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē:

 • apliecība par pamatizglītību un pietiekams vērtējums sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos;

 • izglītojamā 9. klases mācību priekšmetu gada vērtējumu vidējā aritmētiskā vērtība nav zemāka par 6 ballēm;

 • 9. klases gada vērtējums mācību priekšmetos, kas atbilst izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem, nav zemāks kā 6 balles;

 • skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā, vērtējot izglītojamā 9. klases mācību priekšmetu gada vērtējumu vidējo aritmētisko vērtību;

 • ārpus konkursa uzņem skolēnus, kuri 2019./20.m.g. ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu vai valsts olimpiādē, ja skolēnam ir pietiekams vērtējums sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos un mācību priekšmetu gada vērtējumu vidējā aritmētiskā vērtība nav zemāka par 6 ballēm.

Konkursa rezultāti tiek paziņoti Ogres 1. vidusskolas interneta mājas lapā piecu dienu laikā no uzņemšanas komisijas lēmuma pieņemšanas brīža (ne vēlāk kā 23. jūnijā). Ja kādu no skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem vai specializētajiem kursiem nav iespējams apgūt, izglītojamajam tiek piedāvāts cits kurss izvēlētās prioritātes secībā.

Skolēnu uzņemšana 11. un 12. klasē

2020./21. mācību gadā 11. un 12. klašu skolēni turpinās mācības līdzšinējās izglītības programmās:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas A virzienā (sociālās un humanitārās zinātnes) - skatīt šajā saitē;

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas B virzienā (komercdarbība) - skatīt šajā saitē;

 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā - skatīt šajā saitē.  

Skolēnu uzņemšanu 11. un 12. klasē nosaka Ogres 1. vidusskolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 11. un 12. klasē, 2020./2021. mācību gadam”. Noteikumus varat skatīt šajā saitē.

Iesniegums nepilngadīgajiem skolēniem varat skatīt šajā saitē, bet iesniegumu pilngadīgajiem skolēniem šajā saitē.