Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Ogres 1.vidusskolā vecāki iepazīstas ar jauno vidusskolas mācību modeli

3.decembrī Ogres 1.vidusskolā pulcējās 8. un 9.klašu skolēni un viņu vecāki, lai iepazītos ar jaunā vidusskolas modeļa nosacījumiem, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem un izteiktu priekšlikumus tā turpmākai virzībai. Plānots, ka jaunais mācību modelis Ogres 1.vidusskolā tiks ieviests jau no nākamā mācību gada.

Ogres 1.vidusskolā ir sācies aktīvs konsultāciju process, kurā dažādās formās iesaistīsies skolēnu pašpārvalde, skolēnu debašu klubs, karjeras pedagogi, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, skolas absolventi un vecāki. Katram no iesaistītajiem šī ir unikāla iespēja ar savām idejām un darbiem veidot nākamo paaudžu vidusskolas pieredzi.

I.Grigorjevs iepazīstināja vecākus ar izmaiņām, kādas plānotas ieviest Ogres 1.vidusskolā. Direktors norādīja, ka izmaiņas vidusskolā ir nepieciešamas vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, vidusskolēni šobrīd apgūst daudzus mācību priekšmetus nedēļā, tādēļ nevar iedziļināties mācību priekšmetos, kas viņus sevišķi interesē, līdz ar to mācību pieredze ir saraustīta un fragmentēta. Otrkārt, katrā mācību priekšmetā apgūto zināšanu apjoms nav pietiekams, lai iestātos labākajās ārzemju augstskolās, kur prasības mācību priekšmetu apguvē ir daudz augstākas, nekā šobrīd vidusskolā to iespējams piedāvāt. Treškārt, šobrīd vidusskolā maz iespēju skolēniem izvēlēties savu izglītības pieredzi, turklāt no pēdējām izmaiņām mācību saturā pagājuši 10 gadi, un vairāku mācību priekšmetu saturā daudz kas ir mainījies.

I.Grigorjevs norādīja, ka jaunais mācību modelis sniegs skolēniem iespēju iedziļināties mācību vielā, īpaši tajos virzienos, kas vairāk interesē. 10. un 11.klasē skolēni padziļinās zināšanas, kas iegūtas pamatskolā, bet 12. klasē apgūs specifiskākus mācību priekšmetus.

Jaunajā vidusskolas pieredzē tiks piedāvātas 7 mācību jomas un vidusskolas posmā tiks lietoti jauni apzīmējumi – pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi.

Pamatkursu jaunieši apgūs 10. un 11.klasē, bet padziļinātos kursus – 12.klasē. Specializētie būs brīvās izvēles kursi, ko varēs apgūt jebkurā klasē.

Lai pabeigtu vidusskolu, skolēniem būs jāizpilda vairāki nosacījumi – 3 gadus jāapgūst mācību saturs; jāapgūst pamatkursi 7 mācību jomās; no 8 piedāvātajiem jāapgūst 3 padziļinātie kursi un saistībā ar vienu no tiem jāizstrādā un jāaizstāv patstāvīgs pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs; jānokārto vismaz trīs pamateksāmeni (latviešu valodā,

svešvalodā un matemātikā), kā arī 2 no izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem, ja tie nebūs saistīti ar pamateksāmenu mācību priekšmetiem. Jaunais modelis skolā tiks ieviests ar 2020.gada 1.septembri, kad skolā 10.klasē plānots uzņemt 56 jauniešus.

Jaunais mācību modelis piedāvā vairākus patiešām vērtīgus ieguvumus jauniešiem – pirmkārt, mācību saturu var organizēt modulāri (mācību priekšmetu apgūt vienā ceturksnī, pusgadā vai gadā, bet neapgūt citā), otrkārt, ir iespēja iekļaut kursus kādā no Eiropas Savienības valodām. Atsevišķus kursus var īstenot sadarbībā ar partneriem, kuri var piedāvāt jauniešiem specifiskākas zināšanas. Skolas drīkstēs pielīdzināt ārpusklases pieredzi (piemēram, ja jaunietim ir augsti sasniegumi sportā, viņš sporta nodarbību laikā skolā vairāk var pievērsties mācību priekšmetiem, kurus iekavējis).

Tikšanās laikā 9.klases skolēna vecāks Vineta Kalmane organizēja vecāku iesaisti diskusijā. Vecākiem bija iespēja uzdot jautājumus, uz kuriem saņēma atbildes, kā arī sniegt priekšlikumus jaunā modeļa izstrādē. Vecāki tika iepazīstināti arī ar aptauju, kas veikta 9.klašu un vidusskolēnu vidū, kā arī bija iespēja pašiem nobalsot par tiem mācību priekšmetiem un kursiem, kurus viņi ieteiktu apgūt saviem bērniem. Kā vērtīgāko no vecāku priekšlikumiem skolas direktors atzīmē ideju, ka par padziļināto kursu izvēli ar jauniešiem jārunā caur pieprasītāko profesiju un augstskolu prizmu – jāpalīdz noskaidrot, kuras profesijas visvairāk interesē un kuru padziļināto kursu apguve būtu visnoderīgākā šīs profesijas apguvei vēlāk augstskolā. „Domājot par turpmākajām nodarbībām jauniešiem, noteikti šo un citus vecāku ieteikumus ņemsim vērā,” saka I.Grigorjevs.

Skolas direktors pastāstīja, ka jaunais modelis, kāds tiks ieviests Ogres 1.vidusskolā, tiks izstrādāts līdz februārim. Līdz tam vēl notiks tikšanās ar skolēniem un janvārī arī ar vecākiem. Pēc tam skolas pārstāvji plāno doties arī uz apkārtējām skolām, lai par plānoto vidusskolas modeli informētu citu skolu skolēnus un vecākus.

Atgādinām, ka Valsts izglītības satura centrs šobrīd īsteno valdības un Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātu politikas iniciatīvu, lai piecu gadu laikā izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. I.Grigorjevs norāda, ka Ministru kabineta septembrī pieņemtais vispārējās vidējās izglītības standarts sniedz iespēju veidot vidusskolu, kurā katrs skolēns var padziļināti mācīties sev svarīgākajā jomā. Ogres 1.vidusskola kā projekta “Skola2030” pilotskola aktīvi strādā, lai jaunā standarta labās idejas ieviestu skolas ikdienā. „Jaunais standarts ir pietiekami fleksibls un dod skolām samērā lielu brīvību izvēlēties, kā turpmāk strādāt. Citi varbūt veiks pavisam nelielas izmaiņas, bet Ogres 1.vidusskola izvēlējusies iet samērā drosmīgu ceļu un plāno būtiski pilnveidot vidusskolēnu pieredzi skolā,” norāda I.Grigorjevs.

Avots: www.ogresnovads.lv