Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Informācija
Aktualitātes
2.klašu viktorīna „Mana Latvija”

Latvijas valsts novembra svētkiem par godu, Ogres 1.vidusskolā tika rīkoti dažādi pasākumi. Viens no tiem bija 2.klašu viktorīna „Mana Latvija”, kas notika 21.novembrī un noslēdza mūsu skolas “Patriotu nedēļu”.

Viktorīnu atklāja 2.g klases skolēni ar dzeju par Latviju. Jāņa Jaunsudrabiņa trimdā rakstītie mīlestības vārdi Latvijai radīja siltumu sirdīs un palīdzēja ienest katrā no mums īstu Latvijas sajūtu: “Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.” Skolēni atgādināja, ka Latvija sākas ar mums, ar mūsu stipro gribu varēt un darīt, savu zemi sevī turēt. Šomēnes vairāk kā jebkad ikvienā no mums ieskanējās šie vārdi - mazliet smeldzīgi, tomēr sirsnīgi. 

Viktorīnā piedalījās visas sešas 2.klases. Atbildot uz 22 jautājumiem, skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas Latvijas vēsturē, sociālās zinībās, kultūrā, mūzikā un literatūrā. Skolēni ne tikai zināja, kādus svētkus svinam novembra mēnesī un kādi ir mūsu valsts simboli, bet arī pareizi atbildēja uz tādiem sarežģītiem jautājumiem, kā, piemēram, kura ir augstākā Latvijas valsts apbalvojuma zīme, kāda ir tās devīze, cik augsts ir Brīvības piemineklis, kurš ir tā idejas autors un kad tas tika atklāts, kas ir Krišjānis Barons un Baumaņu Kārlis.

Minētā pasākuma beigās skolēni noskatījās animācijas filmu “Karoga stāsts”. Cik senas ir sarkanbaltsarkanā karoga saknes, ko tas pieredzējis un kāpēc simbolizē valsts brīvību, sarunā ar mazu zēnu Jēkabu filmā stāstīja pats Karogs un uzsvēra, kamēr Karogs ir katra latvieša sirdī, kamēr ir atmiņas, tauta ir stipra, tai ir nākotne, un Karoga stāsts nebeidzas…

Viktorīna noritēja patriotiskā, emocionālā un pacilātā gaisotnē. Netrūka arī ovāciju,  skaļu prieka saucienu un aplausu. Skolēni saņēma diplomus un pateicības rakstus.

Vērojot skolēnus, ar pārliecību varu teikt, ka šie 2.klašu audzēkņi lolos savu tēvzemi, un katrs tās labā centīsimies darīt, ko var.

Paldies Ogres 1.vidusskolas skolēnu pašpārvaldei un skolotājai Ilzei Rutkai par atbalstu pasākuma organizēšanā!

Sagatavoja skolotāja Linda Kārkliņa