Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Zaļā klase ir atvērta!

2021.gada 1.oktobra rītā Ogres 1.vidusskolā tika atklāta Zaļā klase, kurā turpmāk āra nodarbībās varēs darboties skolēni no 1.-12.klasei.

Zaļās klases iekārtošana notikusi projekta ietvaros “Pārvietojamu koka solu ierīkošana brīvdabas zaļajai klasei”, ko īstenoja domubiedru grupa “Pedagogi un vecāki skolai”. Lai ideja varētu īstenoties realitātē mūsu skolas vecāks Senija Smiltniece izveidoja Zaļās klases vizualizāciju. Uzklausot skolotāju idejas un ieteikumus 1.klašu skolotāju palīgs Kitija Umbraško uzrakstīja projektu pašvaldības projektu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, iesaistot gan sākumskolas skolotājus gan 1.klases vecāku Jāni Lasmani. Projekta rezultāts ir attaisnojies un blakus skolai esošajā meža teritorijā tapusi Zaļā klase ar 10 koka soliem. Par to, kur tieši tā atrodas, vēstī Jāņa Lasmaņa koka burtiem veidotais  uzraksts “Zaļā klase”.

Zaļās klases atklāšanas pasākumā tikai aicināti 1.-3.klašu skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām. Lai skolēniem parādītu, ka āra nodarbībās var darboties dažādās jomās, skolēniem bija iespēja izlozes kārtībā piedalīties kādā no darbnīcām. Kopā ar skolotāju Lindu Rozentāli skolēni darbojās darbnīcā “Izdziedi dabu” – skolēni spēlēja rotaļas ar dziedāšanu un darbojās ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Darbnīcā “Uzzīmē dabu” skolēni kopā ar 10.klašu pašpārvaldes skolēniem veidoja Skolotāju dienai veltītas dabas gleznas no dabas materiāliem. Savukārt darbnīcā “Izzini dabu” skolēni kopā ar Dabas muzeja speciālisti, mūsu skolas vecāku Egitu Zviedri pētīja sēnes un klausījās stāstījumu par sēņu daudzveidību mūsu mežos.

Direktora vietniece Iveta Šimanska teica paldies Ogres novada pašvaldībai, vecākiem, skolotājiem – visiem, kuri iesaistījās, lai mūsu skolas skolēniem būtu vieta, kur darboties āra nodarbībās.

Zaļās klases projekts ir tikai sākuma stadijā, vēl daudz darāmā, lai to soli pa solim pilnveidotu!

Sagatavoja Iveta Šimanska