Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Zinību diena Ogres 1. vidusskolā

2017./2018. mācību gadā Ogres 1. vidusskolā mācības uzsāk 1278 skolēni, no tiem 132 skolēni skolas gaitas uzsāks pirmo reizi. Mācību gads būs ļoti īpašs arī 16 jauniem pedagogiem, kuri pievienojušies skolas kolektīvam. Mācību gada ieskaņā veiktajā vecāku aptaujā ar bērnu rakstura iezīmēm secināts, ka vecāki savos bērnos vēlas ieaudzināt godīgumu, drosmi un neatlaidību. Vecāki vēlas, lai skola bērnos nostiprina zinātkāri, vēlmi mācīties un neatlaidību. Katram skolēnam un skolotājam šajā mācību gadā būs 35 mācību nedēļas, lai nostiprinātu savu raksturu, lai augtu un palīdzētu augt citiem un darītu šo pasauli labāku. Lai veiksmīgs mums katram jaunais mācību gads!"

Ogres 1. vidusskolas administrācija