Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Atbalsts skolai

Skola nekad nebūs pabeigta - tā mainās līdzi laikam un mūsu redzējumam par kvalitatīvu mācību procesu. Atbalsts skolai paātrina pozitīvas izmaiņas. Mēs esam priecīgi un lepni par mūsu ilggadējiem atbalstītājiem - Nauri Ārmani (naudas balvas mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem), A/S Hansamatrix (atbalsts dabaszinību jomā), skolas padomes aktīvistiem un daudziem citiem. Ar darbiem un materiālu palīdzību mūs atbalsta gan skolēnu vecāki, gan absolventi un skolas labvēļi. 

Ja vēlaties ziedot iepriekš minētajiem vai citiem mērķiem, aicinām ziedot Ogres 1. vidusskolas absolventu klubam (http://ovabsolventi.lv/ziedot).

Pateicamies visiem līdzšinējiem atbalstītājiem un priecāsimies par jauniem!