Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Atbalsts talantīgajiem

Katram skolēnam ir iespējas sava talanta atklāšanai un  attīstīšanai gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās, gan interešu izglītības pulciņos. Intereses un spēju attīstīšanai no 1. līdz 12.klasei ikviens aicināts iesaistīties mācību piekšmeta olimpiskajā komandā, kuras galvenais uzdevums saistās ar skolēna padziļinātas intereses attīstīšanu  kādā no  mācību priekšmetiem. 2022./2023. mācību gadā skolā darbojas 18 olimpiskās komandas visdažādākajās mācību jomās.