Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Bibliotēka un lasītava

Ogres 1.vidusskola ir dibināta 1919.gadā, vienlaicīgi ar skolas dibināšanu ir sākusi darboties ar bibliotēka. Pašos pirmsākumos visas grāmatas ir bijušas dāvinājumi. Bibliotēka savu krājumu sākusi veidot lēnām un pārdomāti, ņemot vērā izmaiņas izglītības programmās un lasītāju vēlmes un interesi.

Ogres 1.vidusskolā ir pilnībā atjaunota lasītava. Šobrīd lasītavā atrodas daiļliteratūra 1.-6.klašu vecumposmam, enciklopēdijas un uzziņu literatūra, kā arī periodika un galda, atjautības spēles. Lasītavas telpas ir nodrošinātas ar portatīvajiem datoriem un planšetdatoriem, ko audzēkņi var izmantot mācību darbā. Kā arī nodrošina audzēkņus un skolotājus ar planšetdatoriem, ko skolotāji ņem lietošanai uz klasēm. Atsevišķā telpā atrodas bibliotēka un krātuve vienviet.

Sākot ar 2014.gadu skolā izmanto bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.

Kontaktinformācija un darba laiks

Ilze Rutka

1.stāvs, 2101.kabinets

Bibliotēka atvērta lasītājiem – 8:00-16:00

Saziņa:

 • E-klasē;
 • E-pastā – ilze.rutka@ogres1v.lv
 • Telefoniski – 29133157

Linda Miķelsone-Lauva

2.stāvs, 2226.kabinets

Lasītava atvērta lasītājiem – 8:30-16:00

Saziņa:

 • E-klasē;
 • E-pastā – linda.mikelsone-lauva@ogres1v.lv

Skolas bibliotēkas galvenie uzdevumi un sniegtie pakalpojumi

Uzdevumi:

 • nodrošināt audzēkņus un skolotājus ar mācību līdzekļiem;
 • nodrošināt audzēkņus un skolotājus ar plašu klāstu enciklopēdiju, uzziņu literatūru un vārdnīcu klāstu;
 • sniegt informāciju par ar skolu saistītām tēmām;
 • nodrošināt informāciju par literatūras pieejamību tuvākajās bibliotēkās, ja šāds eksemplārs neatrodas skolas bibliotēkā;
 • veicināt un uzlabot lasītprasmi;
 • sadarbojoties ar skolotājiem veidot pasākumus par literatūru un grāmatām;
 • dot iespēju audzēkņiem un darbiniekiem saņemt un lasīt daiļliteratūru;
 • aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un sniegt atbalstu skolotājiem un darbiniekiem, ja tas ir nepieciešams.

Pakalpojumi:

 • Informācijas izdruka, kopēšana, skenēšana;
 • Planšetdatoru un portatīvo datoru izmantošana mācību vajadzībām;
 • Daiļliteratūras izsniegšana uz mājām;
 • Periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām;
 • Konsultācijas informācijas meklēšanā.

ZINI UN ATCERIES!!!

Bibliotēkas lasītājs drīkst:

 • ņemt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus lasīšanai uz mājām;
 • lasīt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus;
 • piedalīties bibliotēkas pasākumos;
 • spēlēt spēles un klausīties mūziku, ja tas netraucē citiem bibliotēkā esošajiem lasītājiem un darbiniekiem;

Bibliotēkā nedrīkst:

 • bojāt grāmatas;
 • ēst un našķoties;
 • dauzīties un skraidīt;

Uz mājām var ņemt, ne vairāk kā 3 grāmatas, izsniegšanas termiņi ir sekojoši:

 • daiļliteratūru                                                                                       15 dienas
 • ieteicamo literatūru                                                                             30 dienas
 • paaugstinātas pieprasījuma grāmatas                                                1 dienu
 • žurnālus                                                                                               7 dienas
 • mācību grāmatas                                                                                 mācību gadu

Bibliotēkas un lasītavas pilnie noteikumi ŠEIT

Abonētie periodiskie izdevumi

 • Skola & Ģimene
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Sports
 • Veselība
 • Santa
 • Ieva
 • Ir
 • Sestdiena
 • Ilustrētā Junioriem
 • Avene
 • Avenīte
 • Diena
 • Ogres Vēstis

Elektroniskie resursi mācībām un pašizziņai

Lai sekmētu mācīšanos un zināšanu apguvi ne tikai bibliotēkas un lasītavas telpās, bet arī atrodoties mājās, bibliotēka piedāvā izmantot šādus elektroniskos resursus.

Pieslēgties iespējams caur e-klases kontu.

Elektroniskie resursi papildus mācību darbam.

Drošība 1.vietā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Skolas bibliotēka atbalsta Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju popularizējot to skolēniem un skolotājiem. Tāpat bibliotēkā un lasītavā vienmēr ir atrodamas arī žūrijas grāmatas.

Vairāk informācijas atrodas ŠEIT un ARĪ TE

Jaunākās grāmatas

Visiem jaunumiem, kas saistīti ar grāmatām seko līdz mūsu Facebook vietnē